Polyvagálna teória

Veda o pocite dostatočnej bezpečnosti na to, aby sme sa zamilovali do života Základný kurz
Polyvagálna teória

Polyvagálna teória - Sylabus kurzu

Lekcia 1

 • Úvod do štúdia
 • Čo je to Polyvagálna teória
 • Autonómny nervový systém
 • Centrálny nervový systém
 • Blúdivý nerv
 • Výhody, ktoré prináša poznanie Polyvagálnej teórie 

Lekcia 2

 • Skúmanie signálov bezpečia a nebezpečia z pohľadu vnímania môjho autonómneho nervového systému.
 • Termín „Neurocepcia“
 • Cvičenie somatickej orientácie
Lekcia 3

 • Hierarchia v Polyvagálnej teórii
 • Posun autonómneho nervového systému z pocitov bezpečia do obranných stratégií.
 • Evolúcia nervovej sústavy
 • Ventrálny vagový systém
 • Sympatikový nervový systém
 • Dorzálny vagový systém
 • Kde vznikol môj príbeh o sebe a svete
Lekcia 4
 • Mapy autonómnej nervovej sústavy
 • Mapa osobného profilu
 • Ja a môj svet v troch hierarchických stupňoch
Lekcia 5
 • Cvičenia vnímania autonómnych stavov
 • Kotvy ventrálneho vagu
 • Ukotvenie sa v pocite bezpečia, identifikácia vlastných kotiev a ich praktická implementácia
Lekcia 6
 • Ventrálny vagový systém = systém sociálnej angažovanosti
 • Moje telo, orientácia a  pohyb hlavy
 • Očné viečka a výraz tváre
 • Hlas a prozódia
 • Dýchanie
 • Praktické cvičenia (video ukážka)
Lekcia 7
 • Blúdivý nerv (Nervus vagus)
 • Metafora brzdy ventrálneho vagu
 • Praktický nácvik brzdy ventrálneho vagu (video ukážka)
Lekcia 8
 • Regulačné zdroje a regulačné stratégie
 • Cesta zo sympatikového nervového systému do systému sociálnej angažovanosti
Lekcia 9
 • Cesta zo stratégie dorzálneho vagu
 • Zdroje a kotvy
 • Cesta labyrintom
 • Cvičenie „Láskavý dotyk“ (video ukážka)
 • Cvičenie „Fénix“ (video ukážka)
Lekcia 10
 • Hra ako zmiešaný hierarchický stav
 • Moja cesta k hravosti
 • Ticho ako zmiešaný hierarchický stav
 • Moja oáza
Lekcia 11
 • Ko-regulácia
 • Reciprocita a synchronicita v Polyvagálnej teórii
 • Moje ciele a meranie výsledkov
 • Záver
Popis kurzu Pracovný zošitPRIHLÁSTE SA NA KURZ!

Referencie