Bachova kvetová terapia

bachove esencie vám pomáhajú nájsť vo vlastnej zraniteľnosti silu obrovského významu Základný kurz
bachovaterapia_onlinekurz_1

Bachova kvetová terapia - Sylabus kurzu

Modul A: Koncepcia vibračnej medicíny

Bachova terapia – Lekcia 1

 • Úvod do bachovej kvetovej terapie
 • Dr. Edward Bach
 • Vplyv kvetových esencií na človeka
 • Človek ako komplexná energetická bytosť
 • Základné piliere bachovej terapie

Bachova terapia – Lekcia 2

 • Koncepcia vibračnej medicíny
 • Princíp liečby kvetovými esenciami
 • Spojenie kvetových esencií s východnou medicínou
 • Atribúty čakier

Modul B: Bachove esencie

Bachova terapia – Lekcia 3

 • Kategorizácia kvetových esencií podľa Dr. Bacha
 • Typové a náladové kvetové esencie
 • „The Story of the Travellers“ – príbeh pútnikov

Bachova terapia – Lekcia 4

 • Kompletná charakteristika 38 kvetových esencií podľa Dr. Bacha
 • Kvetové esencie pri pocitoch zúfalstva a beznádeje
 • Kvetové esencie pri pocite strachu
 • Kvetové esencie pri pocite neistoty
 • Kvetové esencie pri ovplyvniteľnosti
 • Kvetové esencie pri strate záujmu o život v prítomnosti
 • Kvetové esencie pri prevahe záujmu o druhých
 • Kvetové esencie pri pocite samoty

Bachova terapia – Lekcia 5

 • Praktické cvičenia indikácie bachových esencií podľa siedmych kategórií
 • Úvod a zásady diagnostiky
 • Terapeutický dotazník podľa Dietmara Krämera

Bachova terapia – Lekcia 6

 • Praktické cvičenia indikácie kvetových esencií podľa siedmych kategórií
 • Ako rýchlo bachove esencie pôsobia
 • Alternatívne spôsoby indikácie bachových esencií - kineziológia, kyvadlo
 • Prepojenie kvetových esencií na systém čakier

Bachova terapia – Lekcia 7

 • Ako si uvedomiť vlastné emócie
 • Ako súcit so samým sebou uvoľňuje emočné bariéry
 • Praktické cvičenie uvedomenia si svojich emócií a sebasúcit v praxi
 • Bachova kvetova esencia Larch
 • Možné kombinácie esencie Larch s ďalšími bachovými esenciami

Modul C: Dávkovanie a základné princípy terapie

Bachova terapia – Lekcia 8

 • Výroba kvetových esencií
 • Zásady dávkovania a užívania kvetových esencií
 • Kvetové esencie a deti
 • Rescue Remedy
 • Rescue Remedy Cream
 • Riziká univerzálnych zmesí bachových esencií
 • Ďalšie podporné metódy harmonizácie emocionálneho stavu

Bachova terapia – Lekcia 9

 • Zhrnutie základných princípov úspešnej terapie
 • Hlavné zásady dialógu a konzultácie s klientom 

Referencie

Som rada, že som si vybrala práve vašu spoločnosť, veľmi ďakujem pani lektorke za jej komentáre, vždy napísala to, čo som práve v tej chvíli potrebovala vedieť a vždy som ich využila pri ďalších kvízoch alebo testoch. Prvý krát mám pocit, že som sa naučila cez internet niečo zmysluplné a že to malo hlavu aj pätu (som učiteľka, takže už som deformovaná :)). Po celú dobu som ani raz nezpochybnila svoje rozhodnutie pokračovať vo výučbe, to je vaša zásluha, lebo to bolo zaujímavé od začiatku do konca …. ďakujem pekne a prajem vám všetkým veľa radosti z vašej práce, veľa úspešných terapeutov, ktorý vďaka vám našli nový začiatok a tak našli svoju cestu.

Monika V.