Bachova kvetová terapia II

cielená a adresná indikácia bachových kvetov podľa hierarchie vzájomných vzťahov II. stupeň kurzu

Bachova kvetová terapia II - informácie o kurze

Prečo bachova terapia II. stupňa?

Už z predchádzajúceho kurzu veľmi dobre viete, že v bachovej terapii hľadáme pocity, myšlienky a emócie, ktoré označujeme ako negatívne. Každý a to bezpodmienečne má oblasť, ktorú nemá na sebe rád. Je to normálne, je to ľudské. Našim cieľom je pripustiť si a dovoliť si akceptovať aj našu „nemilú“ podstatu. A v ten moment sa stávame otvoreným učiť sa  a to je veľmi dôležitý krok v celom procese. Učiť sa a selektovať bachove kvety určené pre tú časť nás samých,  ktorú nemáme na sebe radi  je cestou, ako byť slobodný.

A ako byť slobodný nás učí dr. Bach, ktorý touto cestou už prešiel pred nami. Mnoho učiteľov už nie je medzi nami, ale my ich stále môžeme kontaktovať cez prácu, ktorú nám zanechali. Veľká pravda a múdrosť je nesmrteľná. A to je presne to, čo robí dobrý študent pre veľkého učiteľa. Zoberie si jeho múdrosť, porozumie jej, využíva ju a svojimi vlastnými skúsenosťami ju udržuje nažive. A podáva ju ďalej. Každý študent robí veľkú službu pre svojho učiteľa.

V druhom stupni kurzu bachovej kvetovej terapie sa pozrieme detailnejšie na indikácie kvetových esencií na základe ich vzájomných vzťahov. Využitím Krämerovej hierarchie kvetových esencií a ich vzájomných vzťahov môžeme determinovať, ktorý kvet pokrýva vonkajší, povrchový problém a ktorý kvet bude osožný pri hlboko ukotvenom emočnom bloku a viazať sa k hlbšej príčine emočnej disbalancie. Zároveň je tento systém veľkou pomôckou pre terapeuta, ktorý je schopný viesť terapiu jednoduchšie, adresne, cielene a presne selektovať vhodné bachove kvety.  Ďalšou oblasťou využitia teórie kvetových hierarchií  sú situácie, kde váš klient bude potrebovať viac ako sedem doporučených kvetov. V týchto momentoch sa môže stať náročné prepojiť príčinu s následkom a nájsť štartovací bod pre úvod a následný progres terapie.  

 

Od klienta

Perfektný... veľmi dobre spracované - a mám to s čím porovnať. Učivo prebraté do šírky aj do hĺbky. Som veľmi spokojná :-) ĎAKUJEM!

Alena Š.