Stres - tichý zabijak

Stres - tichý zabijak

Nadobličky sú pre náš život extrémne dôležité, nakoľko vykonávajú množstvo regulačných funkcií od zvládania stresu, spolu s imunitnými bunkami znižujú prejav zápalov a regulujú naše vodné hospodárstvo a krvný tlak. Z týchto menovaných mimoriadne dôležitých funkcií, ktorými sa podieľajú nadobličky na našom zdraví je dôležité sa o ne správne postarať a zároveň znížiť všetky faktory, ktoré by mohli viesť k ich postupnému vyčerpaniu.

nadoblicky

Fyziologicky máme dve nadobličky situované na horných póloch oboch obličiek. Majú približne 4 cm dĺžku a 3 cm šírku. Sú komponované dvoma časťami, ktoré sa však anatomicky líšia. Vonkajšiu časť nadobličiek tvorí kôra a vnútorná časť sa označuje dreňou. I keď obe sekcie nadobličiek pracujú nezávisle, vzájomne ovplyvňujú svoje aktivity z dôvodu priameho anatomického a nervového prepojenia. Kôra nadobličiek produkuje hormóny na báze cholesterolu, ktoré majú kapacitu prenikať bunkovými membránami s veľkou ľahkosťou. K tejto skupine hormónov patria najmä glukokortikoidy (kortizol) a mineralkortikoidy (aldosterón). Dreň nadobličiek produkuje hormón pohotovosti, ktorý sa nazýva adrenalín.

Hlavný nepriateľ nadobličiek - stres

Život v modernej spoločnosti a zvládanie stresu nie je pre naše telo ľahkou úlohou. V čase stresu potrebujeme energiu a ak ju nedoplníme z externých zdrojov, telo si ju doplní z vlastných zásob. V tomto scenári nastupujú na javisko nadobličky s hormónom kortizolom. Okrem asistencie pri doplnení energie z telesných zásobární sa kortizol postará aj o to, aby sme v čase stresu nepociťovali príznaky bolesti a zápalov.

Avšak čo sa stane, ak je stres chronickým? Čo ak dlhodobo a každodenne žiadame od nadobličiek viac a viac kortizolu? Chronický stres vždy určitým spôsobom presahuje schopnosti a možnosti nadobličiek vysporiadať sa s požiadavkami, ktoré sú v čase stresu organizmom žiadané. Sekrécia kortizolu presne kopíruje jednotlivé štádia stresu, ktoré sme rozdelili do nasledovných stupňov:

Prvý stupeň stresu

Môžeme nazvať aj ako alarmujúci stav. V tomto stave vnútornej mobility nadobličky zvyšujú sekréciu kortizolu, ktorý je kľúčovým anti-stresovým hormónom. V tomto štádiu nepociťujeme žiadne extrémne symptómy, pracujeme v obvyklom tempe. Únava je obvykle veľmi jemná, obvykle pociťovaná ráno alebo v strede popoludnia, avšak môžeme si pomôcť stimulantmi ako napríklad káva, prípadne v tomto štádiu zvyšujeme jej príjem. Mnoho ľudí sa domnieva, že tento stav je normálny a káva je bežným prostriedkom na rýchly štart alebo reštart.

Druhý stupeň stresu

Môžeme už na svojom tele pociťovať intenzívnejšie. V tomto štádiu už nadobličky dostatočne dlho a v nadmernom množstve vylučovali kortizol a prestávajú zvládať telesné požiadavky na zvýšené dodávky kortizolu. Aj v tomto štádiu stále vykonávame bežné denné činnosti, ale na rozdiel od prvého stupňa, v tomto štádiu už na konci dňa začíname pociťovať únavu, potrebujeme viac času na oddych, môžeme sa ráno budiť unavení. Začínajú sa objavovať symptómy v podobe zvýšeného podráždenia, nočné zaspávanie môže trvať dlhšie a nie je neobvyklé, že sa v noci budíme. Môžu sa vracať infekcie, PMS, menštruačná nepravidelnosť, pocit chladu, spomalený metabolizmus atď.

Tretí stupeň stresu

Už môžeme označiť ako citeľné vyčerpanie. Stres je stále prítomný a nadobličky majú obrovské ťažkosti, nakoľko si nedokážu poradiť s neustálymi požiadavkami tela na produkciu kortizolu. Sekrécia kortizolu sa začína znižovať. Avšak nie je to náhle zníženie. Postupné degradovanie produkcie kortizolu môžeme odhadnúť na niekoľkoročnú periódu, čo vo veľkej miere závisí od genetickej konštitúcie jednotlivca. V tomto štádiu nastupujú rozmanité symptómy a preto si tento stupeň rozdelíme do troch ďalších fáz. Hranica medzi týmito fázami je veľmi jemná a nemusia presne sledovať túto sekvenciu a ani by sme tieto fázy nemali pozorovať ako gradujúci proces. Jednotlivé fázy sa budú líšiť od klienta po klienta. Základné pravidlo - čím citeľnejšia je únava a vyčerpanie, tým nižšia fáza je prezentovaná.

Prvá fáza – v tomto prípade sa bude oslabenie nadobličiek týkať len jedného telesného systému. A obvykle je to ten systém, ktorý je konštitučne najslabší. Napríklad, ak sú geneticky slabšie priedušky, nastupujú symptómy častého zahlienenia, ktoré nedokážeme upraviť ani podávaním mukolytík a expektorancií. Únava a vyčerpanie sú citeľné obdobne ako v druhom štádiu, je tam zľahka znížená aktivita, ale rutinné činnosti sú zvládané viac menej normálne a človek sa cíti relatívne dobre. V tejto fáze môže byť imunitný systém hypoaktívny, čo sa podpisuje pod časté infekcie a zápaly.

Druhá fáza – tu už nastupujú multiplikované endokrinné disfunkcie, ktoré sú evidentné vo vzťahu osi vaječníky – nadobličky - štítna žľaza. V tejto fáze môžeme byť virtuálne chytení v začarovanej slučke multiplikovaných symptómov. Máme mnoho symptómov, ktoré zdanlivo spolu nesúvisia, nevieme si ich prítomnosť logicky vysvetliť a nevieme si s nimi poradiť. Môže to byť nerovnováha medzi estrogénom a progesterónom, čo bude viesť k dominancii estrogénov a kondíciám ako je napríklad PMS, endometrióza, PCOS, cystické prsia, nepravidelná menštruácia. Nedostatok kortizolu stavia celý telesný mechanizmus do krízového režimu, výdaj energie začína byť kompromisom a sústreďuje sa len na vitálne orgány a schopnosť prežitia. Funkcie reprodukčného systému sú na minime, nakoľko reprodukcia nie je dôležitá v krízovom režime. Menštruačný cyklus, libido a schopnosť otehotnieť sa znižuje.

Tretia fáza – často označovaná aj ako obdobie lability. Telesný systém sa nám rúca, obrazne strácame paru. Strácame kontrolu nad hormonálnou disbalanciou a nespočetným množstvom symptómov rozmanitého druhu. Náš telesný systém musí vykonávať mnoho kompromisov, aby ako tak zachoval rovnováhu. A keďže je vnútorný samoregulačný mechanizmus oslabený, nastupuje autonómny nervový systém a pohotovostný hormón – adrenalín. Klasické symptómy sa prejavujú vo forme srdcovej palpitácie, hmlisté videnie, ortostatická hypotenzia, úzkosť, rapídny pulz, máme skúsenosti s nočným potením atď. Hladina krvného cukru je kolísavá a bunky prestávajú na inzulín adekvátne reagovať. Toto je štádium, ktorým vstupujeme do inzulínovej rezistencie.

Štvrté štádium stresu

V tomto štádiu sú hladiny kortizolu na minime. Telesný regulačný mechanizmus sa snaží minimalizovať metabolizmus, aby konzervoval zvyšok energie len na nutné vitálne funkcie. Dochádza k toxickej akumulácii, spomaľuje sa celkový metabolizmus, trávenie a eliminácia sú na minime. V tejto fáze stratili nadobličky svoju schopnosť byť pre telo kontrolným centrom v prípade stresu. Nie je prekvapujúce, že v tejto fáze sa znižujú mentálne schopnosti, ťažkosti s koncentráciou, potravinové alergie a potravinová intolerancia, bolesti bez známeho dôvodu, insomnia, infekcie, chronické zápaly, zápcha, chronická únava atď.

Ako posilniť činnosť nadobličiek

Prioritou terapeutickej intervencie budú dve oblasti. Na jednej strane urobíme maximum pre zníženie stresovej záťaže, aby neboli telesné požiadavky na kortizol trvale zvýšené a súčasne sa musíme postarať o nadobličky.

1. Zníženie stresového napätia

Základným pravidlom akejkoľvek terapeutickej intervencie je zníženie stresového napätia. Pokiaľ na prvom mieste neznížime alebo neodstránite stresory, ktoré môžu spôsobiť vyčerpanie nadobličiek, tým viac ich budeme zaťažovať. Ak majú stresové faktory fyzickú povahu, napríklad opakujúce sa infekcie alebo zápaly, bude si to vyžadovať cielenú intervenciu, prípadne vyhľadanie odborníka na danú oblasť.

Ak majú stresové faktory situačný charakter, napríklad problémy v manželstve alebo finančný tlak, budeme musieť nájsť spôsoby ako situácii čeliť, prípadne nájsť pomoc odborníka. Ak majú stresové faktory psychologický charakter, napríklad pocity úzkosti, depresia, hnev, strach, tiež je vhodné cielene vyhľadať pomoc. Nie je to žiadna chyba priznať si svoje pocity, hovoriť o svojich psychologických problémoch a hľadať riešenia. Najväčšou bolesťou je skrývať veci za svoj chrbát alebo sa dobrovoľne skrývať v izolácii a problém neriešiť.

Či už je stres situačný alebo psychologický, príroda nám tiež ponúka riešenia, ktoré sú ľahko dostupné a môžeme si pomôcť znížiť reaktivitu nervovej sústavy využitím napríklad:

Aromaterapia a esenciálne oleje

Ak chceme, aby pre nás nadobličky boli zdrojom energie a vitality, musíme sa o nich postarať a znížiť stresové napätie. V manažmente pocitov a emócií je aromaterapia jedinečnou. A telo k tomu využíva dva základné mechanizmy. V prvom rade je to priame spojenie čuchových receptorov s podkôrovými mozgovými centrami, ktoré sú zodpovedné za emócie. Druhým mechanizmom je absorpcia molekúl a ich transport v krvnom obehu, kde sa nakoniec dostanú do mozgu cez hematoencefalickú bariéru a ovplyvňujú nervové bunky. Vďaka čuchu môžu esenciálne oleje pôsobiť priamo na psychiku, uvoľňovať napätie a zvyšovať pocity relaxácie. To sú všetko mechanizmy, ktoré uvoľnia tlak, ktorý je kladený na nadobličky a zvýšenú produkciu kortizolu. Z tohto dôvodu sa často aromaterapia označuje ako „psychoaromaterapia“.

Aróma esenciálnych olejov je veľmi subjektívnym nástrojom a je na každom z nás, aby hľadal takú arómu, ktorá umocní príjemné pocity a uvoľní napäté telo. Môžete využiť inhaláciu esenciálnych olejov ako ylang ylang, bergamot, levanduľa, majorán, harmanček, pomarančový alebo citrónový esenciálny olej.

Ak budete inhalovať v priestore, v aromalampe, obmedzte dobu inhalácie maximálne na 60 minút, pričom už po 30 minútach dochádza k maximálnemu benefitu. Dlhodobá inhalácia môže priniesť iritáciu alebo opačný efekt.

Bachova terapia

Cieľom bachovho systému liečby je práca na úrovni myšlienok a emócií s cieľom prijatia svojich osobnostných atribútov. Bachovými kvapkami si dodávame odvahu pozrieť sa na svoje tiene, na to, čo nemáme na sebe radi. A to je prvý krok k tomu, aby sme vedome pomenovali to, čo nás ťaží a sužuje. Každý z nás má svoje tiene, každý z času na čas prepadne beznádeji, strachu, nerozhodnosti, nedôvere v seba samého. Je to súčasť toho, byť len človekom. Vedomé žitie nám umožňuje oddeliť seba samého od prežívanej emócie a zároveň cielene ovplyvniť svoje reakcie voči stresoru.

Koncepcia bachovho systému je výlučne sústredená na stav mysle, pocity, myšlienky, ktoré aktuálne pociťujeme. V repertoári má 38 kvetových esencií, ktoré pokryjú každý emočný stav.

Color terapia

Pre tých z nás, ktorí sú otvorení existencii sveta za tým, čo dokážeme vidieť, alebo chytiť, je ďalšou možnosťou práca s vibračnou energiou farieb. Vychádza z konceptu náuky o čakrách, ktoré sú pre nás zdrojom jemnohmotnej energie, ktorá prichádza z centra Univerzu. Ak ak nám niekto povie, že doslova žiarime, je to len dôsledok optimálneho energetického prúdenia našimi čakrami. A ak si chcete vyskúšať meditačné cvičenie otvárania čakier, môžete to skúsiť priamo teraz a možno zistíte, že váš krvný tlak klesá, napätie ustupuje a to len tým, že ste vyživili svoje energetické telo.

Odstránenie všetkých stresových faktorov nie je niekedy možné. Život nikoho nie je dokonalým. Avšak našou úlohou je nájsť si spôsoby, ako upokojiť svoje telo a myseľ, hľadať techniky, ktoré nám najviac vyhovujú a zlepšia našu schopnosť zvládať stres. K vyššie uvedeným technikám je možné tiež pridať liečivé bylinky, relaxačné techniky, ako hlboké dýchanie, meditácia, písanie denníka, vizualizácia alebo joga.

2. Podpora nadobličiek

Ak budeme zvažovať metódy, ako podporiť nadobličky, tak najefektívnejšou cestou je zdravá výživa, aby malo telo dostatok rezerv na zvládnutie aj náročnejších období a z byliniek a fytoterapie siahnuť po tzv. adaptogénnych rastlinách, ktoré budú budú znižovať dopad stresu na telesnú fyziológiu.

Adaptogénne rastliny a vitamíny

Všetky adaptogénne bylinky by sa mali využívať hlavne v prvých štádiách stresu. Ak by sme ich použili už pri pokročilom vyčerpaní nadobličiek, keď telo nemá dostatok energie a spomaľuje sa telesný metabolizmus, vtedy môžu ich stimulačné vlastnosti skôr ublížiť ako pomôcť. Obrazne si to môžete predstaviť ako “bičovanie mŕtveho koňa.” Ich stimulačný účinok môže vyvíjať ďalší tlak už na oslabené nadobličky a stav sa môže zhoršovať.

Sladké drievko (Glycyrrhiza glabra) – je najznámejšou pomocou pri podpore činnosti nadobličiek. Je to antistresová bylina, o ktorej je známe, že zvyšuje energiu, vytrvalosť a vitalitu a pôsobí ako mierne tonikum. Prirodzene zvyšuje hladiny kortizolu, používa sa na zmiernenie príznakov hypoglykémie, čo je častým vedľajším javom zníženej funkcie nadobličiek. Dlhodobé používanie sladkého drievka môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku a zadržiavanie vody organizmom. Rovnako by nemalo byť používané počas tehotenstva.

Ashwagandha (Withania somnifera) – je známa ako tonikum pre činnosť nadobličiek, prináša do telesného chrámu vitalitu a energiu. Patrí k adaptogénnym bylinkám, t.j. dokáže sa prispôsobiť potrebám organizmu. Napríklad, ak je hladina kortizolu príliš vysoká, ashwagandha ju dokáže znížiť a naopak, ak je kortizolu málo, dokáže ho zvýšiť.

Sibírsky ženšen (Eleutherococcus senticosus) – jeho hlavným prínosom je zvýšená odolnosť voči stresu, optimalizácia metabolizmu a regulácia neurotransmiterov. Sibírsky ženšen bojuje proti psychickej únave a je známe, že zvyšuje hladinu energie, fyzickú výdrž a vytrvalosť. Využijete ho aj pri symptómoch depresie, letargie, znižuje podráždenosť a prispieva k pocitom pohody.

Zázvor (Zingiber officinale) – sa považuje za adaptogén sekrécie kortizolu, upravuje krvný tlak a srdcový rytmus, pomôže so spaľovaním tukov. Je stimulantom energetickej úrovne a akcelerátorom metabolizmu. Využijete ho aj ako stimulant sekrécie tráviacich enzýmov a podporu trávenia.

Ginkgo (Ginkgo Biloba) – je vynikajúci v boji proti psychickým príznakom nadobličkovej únavy, ako sú mozgová hmla, duševná únava a strata pamäti. Jeho antioxidačné vlastnosti tiež pomáhajú chrániť rôzne orgány a systém pred poškodením voľnými radikálmi.

Vitamín C  – nadobličky skutočne obsahujú jednu z najvyšších koncentrácií vitamínu C v našom tele a je potrebný na produkciu kortizolu. Jedným zo symptómov nedostatku kortizolu a vyčerpania nadobličiek je znížená imunita, s častou prítomnosťou infekcií. Vitamín C nielen vyživuje nadobličky, ale zároveň pomáha telu v boji proti infekciám.

Glutatión – je ďalším na zozname jemných, ale výkonných doplnkov pri únave nadobličiek. Glutatión sa často označuje ako matka všetkých antioxidantov. A práve oxidačný stres je jedným z problémov, ktoré vyčerpanie nadobličiek sprevádza. Dochádza k zvýšenej produkcii voľných radikálov, ktoré stoja za chronickými degeneratívnymi ochoreniami ako je  napríklad Alzheimerova choroba a príznaky predčasného starnutia. Glutatión je tiež vynikajúcim detoxifikátorom. Pomáha vylučovať toxické metabolity, xenobiotiká, olovo, ortuť a pesticídy. Glutatión účinkuje na intracelulárnej úrovni, zatiaľ čo vitamín C pôsobí na extracelulárnej úrovni a spolu pôsobia synergicky.

Vitamín E – rovnako ako glutatión, aj vitamín E bojuje proti  oxidačnému stresu.  Vitamín E sa metabolizuje v pečeni, takže ak máme pokročilé štádium vyčerpania nadobličiek a ťažkosti s vylučovaním toxínov z tela, musíme s ním byť opatrní.

 

Záverom, všetky rastlinné stimulanty budú osožné pre osobu, ktorá netrpí pokročilým štádiom vyčerpania nadobličiek. Ich efekt je stimulačný, zvyšujú energiu a znižujú pocity únavy a vyčerpania. Ak dochádza k výraznému oslabeniu nadobličiek, čo sa môže prejaviť trvalou únavou, problémom s nízkym krvným tlakom, srdcovou palpitáciou, dlhodobým znížením mentálnych schopností a ťažkosti s koncentráciou, potravinové alergie a potravinové intolerancie, často opakujúce sa infekcie atď., môže dochádzať k nepriaznivým reakciám.

V tomto prípade, tak ako pri všetkých chronických kondíciách,  musíme terapiu vyskladať najskôr cez manažment orgánov eliminácie a detoxikácie. Prioritná je starostlivosť o hrubé črevo, ako dominantný kanál eliminácie. Nemá zmysel stimulovať nadobličky, kým je telo preplnené toxickým odpadom, ktorý sa zákonite kumuluje ako sa znižuje sekrécia kortizolu a telesný metabolizmus. V tejto fáze sú nadobličky už vyčerpané a jediné čo potrebujú je kľudový režim, aby mohli reparovať svoje funkcie. Pracujte spolu s nadobličkami a nie proti nim. Už samotnou detoxikáciou telo začne postupne obnovovať svoje energetické rezervy a mechanizmy, vrátane sekrécie hormónov nadobličiek.

 

Obsah web stránky je primárne spracovaný podľa názoru autora, ak nie je citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy čitateľa, bez poznania anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok čitateľa a nenahrádzajú štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto web stránky nie je určená a nemala by byť považovaná za zdravotné poradenstvo. Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s vašim lekárom predtým, ako začnete akýkoľvek liečebný program, a to najmä ak ste tehotná, dojčiaca alebo užívate medikáciu alebo sa liečite zo zdravotných problémov.