Neriešte stres, našou zodpovednosťou je hľadať riešenia pre svoje emócie

Neriešte stres, našou zodpovednosťou je hľadať riešenia pre svoje emócie

Hovorí sa, že stres je tichý zabijak. Stres za posledné desaťročia získal mnoho negatívnych nálepiek. Avšak stres je v tom celkom nevinne. Nie je to stres, ktorý zabíja. Sú to negatívne pocity, negatívne emócie a negatívne očakávania. To je presne to, čo aktivuje nervový a hormonálny systém a ovplyvňuje našu telesnú fyziológiu. Dlhodobé prežívanie negatívnych emócií je cestou, ktorá pravdepodobne nebude mať šťastný koniec.

Avšak vieme sa otočiť, vieme sa vrátiť a zastaviť rozbehnutý vlak. Nemusíme hrať hlavnú rolu v scenári drámy. Všetko je možné, ak vieme a rozumieme svojmu telu a svojej mysli. Našim cieľom je nielen rozumieť, vedieť a chápať. Máme o trochu vyššie ambície. Našim zámerom je prevziať kontrolu nad tým, čo cítime. Sebaregulácia je konečným cieľom a vašim víťazstvom.

Ako často používate slovo “stres”?

Pojem „stres“ sa dnes stal jedným z najpoužívanejších slov. Opisujeme samých seba ako „vystresovaní“, napríklad keď uviazneme v dopravnej premávke, keď sa nám rozpadá vzťah, alebo sa má vo firme prepúšťať. Verejné vystupovanie, ťažkosti s komunikáciou, riešenie chronických ochorení, všetko to a mnoho ďalších udalostí sú podmienkami, ktoré v nás vyvolávajú stres. Čo však zaraďuje všetky tieto odlišné udalosti do jednej kategórie? Čo je skutočne tou podstatou stresu?

Stres nie je našim nepriateľom. Stres, vo svojej najčistejšej podstate, je prirodzene riadený emocionálny zážitok. Je tu, aby nás upozornil na možnú hrozbu a my sme mohli zaujať svoj postoj. Za stresom nie je tak samotná udalosť, ale emócie, ktoré sa s danou udalosťou spájajú. Sú to vždy emócie, ako reakcia na určitý podnet, ktorý je vnímaný ako ohrozujúci. Stres ako taký nemá význam. Stres je v skutočnosti len dôsledkom negatívnej emócie.

KDE vznikajú negatívne emócie

Všetky emócie vznikajú v našom emočnom mozgu, ktorý sa nazýva aj limbický systém. Limbický systém je komplexný súbor štruktúr umiestnených v strede nášho mozgu. Často sa nazýva ako pocitový alebo reaktívny mozog. Reaguje ešte predtým, ako vstúpi do hry naše rácio. Možno s tým máte svoje skúsenosti. Niekedy skrátka pod vplyvom emócií urobíme niečo, alebo povieme pár fráz bez toho, aby sme zvážili ich dôsledky. A je to úplne normálne, pretože naša reakcia je plne vedená limbickými štruktúrami. Stres je len dôsledok. Primárna príčina sú negatívne emócie a pocity. Našou úlohou je ich nájsť a pomenovať. Presne a autenticky. Pomenovaním emócie, ktorú sme kategorizovali ako negatívnu, si otvárame cestu k jej uvoľneniu.

Len to, čo je skryté, má možnosť pretrvávať a rásť.

AKO vznikajú negatívne emócie

Mozog funguje ako komplexná identifikácia vzorov a párovací systém. Minulé skúsenosti vytvárajú v nás súbor známych vzorov, ktoré sú udržiavané v neurónovej architektúre nášho mozgu. Vstupy do mozgu najskôr prechádzajú skríningom limbických štruktúr a sú predmetom porovnávania a párovania so známymi vzormi. Tým nám limbický systém pomáha organizovať vnímanie, naše pocity, emócie a výsledné správanie.

Ak je vonkajší vstup pre emočný mozog známy, je ako stabilnou kulisou, alebo naším referenčným vzorom. Keď je vstup dostatočne odlišný od známeho referenčného vzoru, tento „nesúlad“ alebo odchýlka od známeho, je signálom pre možné ohrozenie. Potenciálna hrozba a nesúlad s referenčným vzorom vytvára negatívne pocity a vedie k aktivácii nervového a hormonálneho systému. A dôsledok cítime na úrovni našej telesnej fyziológie v podobe zvýšenej činnosti srdca, rapídneho dýchania, zníženie pamäte a koncentrácie, zvýšenie potenia, vypnutie tráviacej činnosti a pod. Telo je pripravené bojovať o prežitie.

ČO vyvoláva negatívne emócie?

 1. Neznáme vonkajšie faktory, na ktoré nemá mozog referenciu
 2. Ak sú vonkajšie faktory mimo našej kontroly
 3. Ak vonkajšie faktory ohrozujú naše sociálne postavenie

AKO pracovať s negatívnymi emóciami

Rada je jednoduchá. Pomenujte to, čo cítite. Emócie sú podstatnou súčasťou toho, kým sme. Niekedy však môžu byť chaotické, komplikované a priam mätúce. Vedieť, ako ich pomenovať a hovoriť o nich – so sebou samým aj s ostatnými – je kľúčovou súčasťou rozvoja emocionálneho zdravia a výslednej sebaregulácie.

Bachove esencie

Niekedy to môže byť náročné, niekedy môže byť samotná hrozba len predstava, priznať pred sebou samým to, čo chcem ukryť. Jednou z pomocí sú bachove esencie. Dr. Bach vyvinul systém, ktorý je výlučne sústredený na uznanie - pomenovanie - uvoľnenie. Je to vždy emócia, ktorá je za vašim stresom. Čo je za tým? Beznádej, strach, neistota, osamelosť, hnev, prázdnota, nedostatočnosť, vina … čo ja za vašim stresom?

» Bachova terapia – online kurz

Môžete toto mentálne cvičenie zaradiť pod moderný termín mindfulness, vedome a so zvedavosťou skúmam svoj stres a hlavne emóciu, ktorá je pod povrchom tohto slova. A môžem pátrať vo svojej nervovej architektúre ešte viac. Hľadať, či mám na tieto pocity určitú referenciu, je tento pocit telu tak dobre známy a často opakovateľný? A pomenovaním sa nám otvára elegantný systém voľby bachových kvapiek na relaxáciu a uvoľnenie, nech je emócia akákoľvek. Dr. Bach neopomenul žiadnu z nich.

Čokoľvek cítite a viete priniesť do vedomej mysle má šancu na láskavé uvoľnenie.

Esenciálne oleje

Aromaterapiu a inhaláciu esenciálnych olejov by sme mohli označiť aj ako terapiu bez slov. Nemusíme hovoriť, ak to nie je pre nás práve bezpečné. Stačí nám len dýchať. Čuch ako jediný zo zmyslov má priamy vstup do nášho limbického systému a inhaláciou esenciálneho oleja, ktorého aróma je pre nás príjemná, relaxačná a upokojujúca dáva signál celej našej vedomej mysli, nášmu telu, že sme v bezpečí.

aromaterapia 

 

Selekcia správneho esenciálneho oleja je mimoriadne dôležitá. K inhalácii by sme si mali voliť arómu, na ktorú už referenciu náš mozog má a spája sa s pozitívnymi minulými skúsenosťami. Rovnako bude vhodný esenciálny olej, na ktorý v našom mozgu ešte neexistuje čuchová pamäťová stopa, jeho aróma je pre nás príjemnou a zároveň spadá do kategórie sedatívnych. Môžete vyskúšať napríklad inhalovať jeden esenciálny olej, alebo aj ich kombináciu:

 • YlangYlang 
 • Pomaranč 
 • Citrón 
 • Sladký majorán 
 • Levanduľa 
 • Harmanček 
 • Bergamot 
 • Santalové drevo 
 • Geranium 
 • Citrónová tráva 
 • Pačuli 
 • Vetiver

Ak sa rozhodnete inhalovať,  máte dve možnosti, ktoré inhaláciu rozdeľujú na aktívnu a pasívnu formu.

Aktívna forma inhalácie

Aktívna forma je priamym spôsobom cesty molekúl esenciálneho oleja čuchovými dráhami do limbického systému. Je intenzívna s rýchlym nástupom terapeutického benefitu a rovnako sa zvyšuje aj riziko podráždenia alebo iritácie. Doba inhalácie je obmedzená maximálne 15 min. Preferuje sa krátke a prerušované inhalovanie pred konštantnou inhaláciou. Aktívna forma je vhodná pre akútne situácie.

Pasívna forma inhalácie

Pasívna forma je nepriamym spôsobom cesty molekúl esenciálneho oleja čuchovými dráhami do limbického systému. Je menej intenzívna a menej riziková. Aróma oleja je difúzovaná v priestore a nie je určená len nám, ale každému, kto sa v rovnakom priestore nachádza a môže predstavovať určité riziko vzhľadom na možnú čuchovú pamäťovú asociáciu. Doba inhalácie sa pohybuje od 30-60 minút, pričom po 30 minútach získavame maximálny benefit.

Záverom, naše emócie sú naše deti. Je našou zodpovednosťou to, aké sú. Nie sú to vonkajšie okolnosti a faktory, ktoré nám vstúpili do života. Je to naša reakcia, náš postoj, ktoré sme k nim zaujali. Sú to naše deti, nech sa už v živote stretli s čímkoľvek dramatickým. Všetko to, čo potrebujú je naša láskavá starostlivosť a možno maličká pomoc prírody. Vždy sú riešenia, ak sme sa rozhodli ich hľadať, nevzdávať sa a ak je našim cieľom kráčať k vlastnému, osobnému šťastiu.

aromaterapia 

Obsah web stránky je primárne spracovaný podľa názoru autora, ak nie je citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy čitateľa, bez poznania anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok čitateľa a nenahrádzajú štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto web stránky nie je určená a nemala by byť považovaná za zdravotné poradenstvo. Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s vašim lekárom predtým, ako začnete akýkoľvek liečebný program, a to najmä ak ste tehotná, dojčiaca alebo užívate medikáciu alebo sa liečite zo zdravotných problémov.