Imunita je záležitosť mozgu

Imunita je záležitosť mozgu

Všetci chceme byť zdraví, želáme si zdravie … ale čo sme urobili my na strane prevencie? A ako by si niekto mohol myslieť, že hlavným nepriateľom imunitného systému sú baktérie a vírusy, tak to nie je celkom tak. Našim hlavným nepriateľom sú vlastné myšlienky a emócie, produkované mozgom samotným.

Imunita je záležitosť mozgu

Spojenie medzi emočným zdravím a imunitným systémom bol známy ľudstvu od nepamäti, dokonca ešte predtým, než toto spojenie potvrdila medicína. Myseľ a telo sústavne kooperujú na hlbokom stupni. V praxi používame termín psychosomatický, čo znamená emocionálnu príčinu fyzických disfunkcií. A prečo sa tak deje a aké systémy sú do tohto priameho procesu zapojené? Poďme čítať až do konca.

Mozog mozgu - hypotalamus

Myseľ ovplyvňuje činnosť nášho fyzického tela primárne cez mozgovú štruktúru, ktorú nazývame hypotalamus, alebo aj mozog mozgu. Hypotalamus je lokalizovaný v časti mozgu označovanej ako diencefalon alebo medzimozog. Hypotalamus je považovaný za centrálny bod, ktorý zodpovedá za úroveň a kvalitu nášho zdravia a práve preto je dôležité, aby sme mu venovali v naturopatickej starostlivosti zvýšenú pozornosť. Môžete sa stretnúť s označením hypotalamu ako „mozog mozgu“, nakoľko plní najmä nasledovné funkcie:

 • Aktivita autonómneho nervového systému (funkcie sympatikového a parasympatikového nervového systému sú plne pod kontrolu hypotalamu)
 • Cyklus spánku a bdenia 
 • Emocionálne správanie – strach, smútok, radosť atď. 
 • Hlad a apetít 
 • Hladina krvného cukru 
 • Metabolizmus 
 • Peristaltika 
 • Potenie 
 • Reakcie na bolesť 
 • Reakcie imunitného systému 
 • Regulácia endokrinných žliaz, najmä cez hypofýzu 
 • Sexuálna aktivita 
 • Smäd 
 • Telesná teplota 
 • Vodné hospodárstvo

Mozog – mozgu v akcii 

Hypotalamus monitoruje všetko to, čo sa deje v našej hlave. Stres je jedným z hlavných aktivátorov osi hypotalamus - hypofýza - nadobličky. Táto os je ako primárna neuroendokrinná diaľnica, ktorou naše telo reaguje na stres. Hypotalamus začína sekréciou CRH (kortikotropín uvoľňujúci hormón) stimulovať hypofýzu, nadradenú žľazu hormonálneho systému, ktorá začne uvoľňovať ACTH (adrenokortikotropný hormón), ktorý putuje do kôry nadobličiek a tie ako odpoveď začnú do krvi uvoľňovať kortizol.

stres 

 

Čím viac stresu, tým viac kortizolu

Každá stresová reakcia, končí zvýšenou sekréciou kortizolu. Kortizol nám dodáva energiu na zvládnutie náročných období. Je to práve kortizol, prečo ráno vstávate z postele. Kortizol je hormónom vašej aktivity a vďaka nemu, nepoznáte únavu. Problém nastáva, ak sme v stresovom období príliš dlho, viac než je potrebné. Potom sa dlhodobo zvýšené hladiny kortizolu môžu premietnuť do zníženia výkonnosti imunitného systému. 

Čím viac stresu, tým viac kortizolu uvoľňujú nadobličky. A čím viac kortizolu, tým sa znižuje efekt nešpecifickej imunity. A to je aj odpoveď na otázku, prečo je v čase stresu imunita limitovaná. Kortizol je protizápalovým agentom. Poviete si fajn, však je protizápalový. Ale potom musíme pochopiť, čo je to vlastne zápal a proti čomu má kortizol namierené.

Zápal je extrémne dôležitým, ak príde čas, aby sa telo opravilo samo. Zápal je procesom, kedy nastupuje naša telesná obrana, aktivuje sa nešpecifická imunita, ktorá zaháji boj proti čomukoľvek, čo spôsobuje stres telesných tkanív. Zápal začína v tom momente, kedy sa telo začína brániť proti toxínom a patogénom alebo ak začína aktívny proces liečenia. Počas zápalu dochádza k dilatácii a pórovitosti krvných kapilár, aby umožnili ľahký prechod bielych krviniek cez cievne steny do oblasti poškodenia infekčnými mikroorganizmami. Opuch a asociovaná bolesť v tejto oblasti je spôsobená hromadením tekutín, ktoré môžu tlačiť na nervové dráhy a spôsobovať bolesť a diskomfort. Teplo počas zápalového procesu je spôsobené zvýšením krvného zásobenia. Vo všeobecnosti by sme mohli zápal zaradiť do vítaných telesných procesov, ktorý reaguje na akúkoľvek situáciu v tele len preto, aby obnovil a reparoval poškodené tkanivá a obnovil zdravie. Zápal je prirodzenou biologickou odpoveďou. 

Vysoká hladina kortizolu pôsobí presne proti týmto biologickým procesom.  Abnormálne vysoké hladiny kortizolu potláčajú normálny zápalový proces a reakcie imunitného systému, čo môže viesť k dlhej dobe rekonvalescencie a procesu liečenia. 

Ďalším rizikom vysokej hladiny kortizolu je negatívny efekt na spánkový rytmus.  Je veľmi dobre medicínsky zdokumentované, aký efekt môže mať nerovnováha spánkového cyklu na množstvo a aktivitu bielych krviniek. Ak si kortizol predstavíte ako slnko a aktivitu, melatonín, spánkový hormón si môžete predstaviť ako mesiac a spánok. Kým je naše telo preplnené hormónom aktivity, epifýza nevylúči melatonín a spánok sa konať nebude. Nemôžeme mať všetko. Nemôžeme mať aj deň aj noc súčasne. Nemôžeme mať kortizol a melatonín naraz. Oba hormóny sú ako misky váh.

Terapiu začíname od hlavy smerom nadol

Ak sa pozrieme do minulosti, ľudia používali od nepamäti aromatické rastliny k upokojeniu a zlepšeniu nálady. A ich efektivitu prakticky podporuje aj súčasný výskum aromatických rastlín. Esenciálne oleje ponúkajú široké spektrum psychoaktivity. Aromaterapia je obzvlášť potrebnou pre dnešnú dobu, kde sme dennodenne vystavení tlakom, hrozbám, stresu z dôvodu pracovnej vyťaženosti, výkonnosti, rodinných záležitostí, financií atď. Ako dôsledok, množstvo ľudí trpí rôznymi poruchami od úzkosti, nepokoja, depresie, nespavosti atď. A zlá kvalita spánku a zvýšené stresové napätie sú priamymi nepriateľmi imunitného systému. 

Aby sme viac porozumeli, ako nám môžu esenciálne oleje pomôcť aj v tejto oblasti, musíme sa najskôr pozrieť, ako funguje čuch a aký má vzťah s centrálnym a autonómnym nervovým systémom. Veľmi dobré a jednoduché vysvetlenie nájdete tu. 

Ak chceme dosiahnuť spoľahlivú ochranu a optimálne funkcie imunitného systému, musíme začať od hlavy. Zvýšené stresové napätie volá po dodávke kortizolu a jeho zvýšené hladiny sú priamym nepriateľom imunity. Esenciálne oleje sú našim kľúčom pre zmeny nálad ale aj pri terapii neurologických disfunkcií. Psychologický efekt esenciálneho oleja môžeme vo všeobecnosti zaradiť do dvoch kategórií - aktivácia alebo deaktivácia. Je teda zrejmé, že aktivačné alebo stimulačné oleje by boli vhodnejšie pre depresívne stavy deaktivačné alebo sedatívne oleje môžu byť užitočné pri úzkosti. A ako pracovať s olejmi v praxi, prihláste sa na náš workshop – Krotiteľ emócií. 

Záverom môžeme z poznatkov fyziológie a anatómie zistiť, že imunita je viac menej pod mentálnou kontrolou. Hypotalamus, hypofýza, nadobličky a epifýza sú kľúčovými hráčmi v tomto procese. Sú to negatívne emócie, akútny alebo chronický stres, ktoré zvyšujú požiadavky tela na sekréciu kortizolu. Avšak väčšina z nás sa môže cítiť zahanbene, že je to naša myseľ, ktorá postihuje deštrukčným spôsobom vlastné telo. A ak s tým nedokážeme nič spraviť, spôsobujeme si vlastnú sebadeštrukciu. Sme len otrokmi vlastnej mysle a emócií.

Problémom je, že nechceme vidieť pravdu a keď prídu zdravotné problémy, radšej sme krátkozrakí. Pravdou je, že pri všetkých telesných disfunkciách sa musíme najskôr pozrieť do našej mysle. Výhrou a pomocou sú esenciálne oleje, ktoré pracujú s našou mysľou priamo. Nie je to len zmysel čuchu a pekná aróma. Pracujú oveľa, oveľa hlbšie. Esenciálne oleje pracujú s našou mysľou, prinášajú svetlo do našich dní a pomôžu rozsvietiť tmavé miesta. A i keď nie sú psychoterapiou, sú užitočnou a bezpečnou podporou, sú našou pomocnou barličkou avšak bez nežiaducich účinkov.

Myseľ používame nielen na tvorenie, ale aj na fyzické procesy a hypotalamus môže byť primárnou príčinou akejkoľvek disfunkcie. Dýchaním esenciálnych olejov môžeme dodať energiu telu, ak ju potrebuje a môžeme pomôcť telu s relaxáciou a plnohodnotným spánkom. A to všetko je možné dosiahnuť esenciálnymi olejmi prostredníctvom hypotalamu.

Okrem fyzických procesov, je inhalácia olejov jednou z najpríjemnejších terapií, ktorá zasiahne celú osobnosť a dostane nás do liečebného stavu. Už viete, že imunitná reakcia je viac menej pod mentálnou kontrolou. Pozitívne myšlienky zvyšujú imunitnú reakciu a efektivitu celého imunitného systému, ktorá môže byť na druhej strane redukovaná stresom a negatívnymi pocitmi.

Je nepochybné, že esenciálne oleje nás môžu aktivovať alebo deaktivoať. Okrem toho majú široký potenciál pozitívne ovplyvniť náladu, kogníciu a správanie, a teda mať prínos na fyziológiu a metabolizmus, čo je jednou z najsilnejších stránok aromaterapie. Esenciálne oleje majú duálnu akciu. Inhalujeme príjemnú arómu, uvoľňuje sa naša myseľ a buď sme arómou stimulovaní alebo upokojení. Avšak naše reakcie nie sú závislé primárne len na čuchu. Sú závislé na mozgových centrách, kde doménu tvorí mozog mozgu – hypotalamus.