EFT - technika emočnej slobody

uvoľniť balvan emočnej záťaže, roztrhnúť putá súženia a voľne sa unášať vášňou pre život je našim biologickým právom Základný kurz
domáca kozmetika

EFT - sylabus kurzu

Lekcia 1

 • Vznik EFT
 • TFT sa stáva rodičom EFT
 • Prečo EFT funguje
 • EFT a amygdala

Lekcia 2

 • EFT body preklepávania
 • Tlak pri preklepávaní
 • Základný protokol EFT
 • Stanovenie úvodnej a pripomienkovej frázy
 • Stupnica hodnotenia progresu terapie
 • Videoinštruktáž

Lekcia 3

 • Dôležité zásady EFT
 • Detailný protokol EFT (Strach z budúcich udalostí)
 • Video inštruktáž

Lekcia 4

 • Implementácia pozitívnych tvrdení
 • Pátranie vo svojej minulosti
 • Referenčné vzory
 • Detailný protokol EFT (Pátranie po pôvode strachu)
 • Video inštruktáž

Lekcia 5

 • Metóda voľby
 • Detailný protokol EFT (Smútok a beznádej bez zjavnej príčiny)
 • Video inštruktáž

Lekcia 6

 • Skrytý fenomén – psychologický zvrat
 • Sekundárny zisk a sekundárna strata
 • Alternatíva pre prekonanie psychologického zvratu
 • Detailný protokol EFT – Závislosti

Lekcia 7

 • Aspekty
 • Práca s minulými aspektami
 • Práca s budúcimi aspektami
 • Triedenie aspektov v čase

Lekcia 8

 • Body scan – video inštruktáž
 • Metóda zamerania na fyzické telo

Lekcia 9

 • Príprava terapeuta
 • EFT a deti
PRÍKLAD LEKCIE  INFORMÁCIE O KURZE PRIHÁSIŤ SA NA KURZ!  

Referencie