Bachova kvetová terapia

bachove esencie vám pomáhajú nájsť vo vlastnej zraniteľnosti silu obrovského významu Základný kurz
Bachova kvetová terapia

Bachova kvetová terapia - Sylabus kurzu

Modul A: Koncepcia vibračnej medicíny

Lekcia 1

 • Úvod so bachovej kvetovej terapie
 • Dr. Edward Bach
 • Vplyv kvetových esencií na človeka
 • Človek ako komplexná energetická bytosť
 • Základné piliere bachovej terapie

Lekcia 2

 • Koncepcia vibračnej medicíny
 • Princíp liečby kvetovými esenciami
 • Spojenie kvetových esencií s východnou medicínou
 • Atribúty čakier

Modul B: Bachove kvety

Lekcia 3

 • Kategorizácia kvetových esencií podľa Dr. Bacha
 • Typové a náladové kvetové esencie
 • „The Story of the Travellers“ – príbeh pútnikov

Lekcia 4

 • Kompletná charakteristika 38 kvetových esencií podľa Dr. Bacha
 • Kvetové esencie pri pocite strachu
 • Kvetové esencie pri pocite neistoty
 • Kvetové esencie pri strate záujmu o život
 • Kvetové esencie pri pocite samoty
 • Kvetové esencie pri strate vlastného úsudku
 • Kvetové esencie pri pocitoch zúfalstva a beznádeje
 • Kvetové esencie pri prevahe záujmu o druhých

Lekcia 5

 • Praktické cvičenia indikácie kvetových esencií podľa kategórii:
 • Strach
 • Neistota
 • Nezáujem o súčasné dianie
 • Osamelosť
 • Precitlivelosť a vplyvy a myšlienky
 • Zúfalstvo a beznádej
 • Prehnaná starostlivosť o  blaho iných
 • Úvod a zásady diagnostiky
 • Terapeutický dotazník podľa Dietmara Krämera

Lekcia 6

 • Ako rýchlo kvetové esencie pôsobia
 • Alternatívne spôsoby indikácie kvetových esencií- kineziológia, kyvadlo
 • Prepojenie kvetových esencií na systém čakier
 • Praktické cvičenia indikácie kvetových esencií podľa siedmych kategórií

Lekcia 7

 • Bachova kvetova esencia Larch
 • Pochopenie a uvedomenie si samého seba
 • Sebaúcta a Larch kvetová esencia
 • Analýza vlastného sebavnímania a sebahodnotenia
 • Možné kombinácie esencie Larch s ďalšími bachovými esenciami
 • Praktické cvičenia

Modul C: Dávkovanie a základné princípy terapie

Lekcia 8

 • Výroba kvetových esencií
 • Zásady dávkovania a užívania kvetových esencií
 • Kvetové esencie a deti
 • Rescu Remedy
 • Rescue Remedy cream
 • Riziká univerzálnych zmesí bachových esencií
 • Ďalšie podporné metódy harmonizácie emocionálneho stavu

Lekcia 9

 • Zhrnutie základných princípov úspešnej terapie
 • Hlavné zásady dialógu a konzultácie s klientom 

Od klienta

Som rada, že som si vybrala práve vašu spoločnosť, veľmi ďakujem pani lektorke za jej komentáre, vždy napísala to, čo som práve v tej chvíli potrebovala vedieť a vždy som ich využila pri ďalších kvízoch alebo testoch. Prvý krát mám pocit, že som sa naučila cez internet niečo zmysluplné a že to malo hlavu aj pätu (som učiteľka, takže už som deformovaná :)). Po celú dobu som ani raz nezpochybnila svoje rozhodnutie pokračovať vo výučbe, to je vaša zásluha, lebo to bolo zaujímavé od začiatku do konca …. ďakujem pekne a prajem vám všetkým veľa radosti z vašej práce, veľa úspešných terapeutov, ktorý vďaka vám našli nový začiatok a tak našli svoju cestu.

Monika V.