Fytoterapia II. - imunitný systém

znalosť fungovania imunitného systému je najlepšou investíciou do zdravia Kurz II. stupňa
bachovaterapia_onlinekurz_1

Fytoterapia II. stupeň - Imunitný systém
Sylabus kurzu

Lekcia 1

 • Úvod do štúdia
 • Predstavivosť v liečení
 • Koncepcia kurzu Fytoterapia II – imunitný systém
 Lekcia 2

 • Bunky aktívne v imunitnom systéme a ich funkcie
 • Nešpecifická imunita
 • Špecifická imunita 
 • Imunita sprostredkovaná  bunkami
 • Imunita sprostredkovaná protilátkami
Lekcia 3

 • Imunita a stres
 • Neuroendokrinný obvod
 • Žiaduci a nežiaduci efekt kortizolu
 • Návrh terapeutickej intervencie
 • Rastlinné fytosteroly
Lekcia 4

 •  Imunita a črevná dysbióza
 • Probiotiká
 • Prebiotiká
Lekcia 5

 • Význam a rola zápalu
 • Infekcie
 • Príčiny zápalov
 • Akútne zápaly
 • Stimulanty imunitného systému
 • Návrh terapeutickej intervencie
Lekcia 6

 • Význam a rola horúčky
 • Koncepcia terapeutickej intervencie
Lekcia 7

 • Chronické zápalové ochorenia
 • Návrh terapeutickej intervencie
Lekcia 8

 • Centrálna obezita ako chronické zápalové ochorenie
 • Príčiny centrálnej obezity
 • Riziká centrálnej obezity
 • Obezita a imunitný systém
 • Návrh terapeutickej intervencie
Lekcia 9

 • Autoimunitné ochorenia
 • Príčiny aktivácie autoimunitných ochorení
 •  Návrh terapeutickej intervencie pre predĺženie periódy remisie
Lekcia 10

 • Alergie
 • Príčina aktivácie alergických reakcií
 • Aktivácia mastocytov a efekt histamínu 
 • Návrh terapeutickej intervencie

Referencie