Fytoterapia

liečivé bylinky majú silu aktívne a bez slov liečiť, rekonštruovať a budovať vaše zdravie Základný kurz
fytoterapia-online-kurz

Fytoterapia - informácie o kurze

Čo je to fytoterapia?

Fytoterapia používa k liečbe a obnove zdravia liečivé bylinky. Tieto špeciálne rastlinky sú darom Matky prírody, sú bezpečné a tisícky rokov využívané v prospech zdravia, v prospech prevencie a liečenia. Ak existujú nežiaduce vedľajšie reakcie na užívanie byliniek je tak obvykle preto, že sa užívajú bez racionálneho základu, bez podrobných informácií, alebo sa kombinujú s inými chemickými liekmi a substanciami. Matka príroda nás obdarila darom a nie nebezpečenstvom.

Prečo fytoterapia? 

Fytoterapia je nutnosťou, ak ste presvedčení, že vaše telo sa dokáže liečiť samo. Vaše telo je schopné samoobnovy, rekonštrukcie a dokáže opäť fungovať tak, ako má! Ak si napríklad porežete prst, krásne vidíte, že telo si s ranou dokáže samo poradiť, zaceliť ju. Ak si zlomíte nohu, síce vám ju chirurg zafixuje do optimálnej polohy, ale to, že končatina zrastie, to je  len schopnosť vášho tela.

Ak začnete s fytoterapiou, znamená to pre vás, vedieť a byť si istým, ako pomôcť vášmu telu v liečebnom procese. Dodať mu tie správne látky, ktoré mu pomôžu. A nielen to, nemusíte siahať po byliných prípravkoch, ak potrebujete niečo opraviť. Využívajte bylinné zmesi v prípade prevencie. A to je ešte silnejší nástroj, ktorý máte vo svojich rukách. Naučíte sa pracovať so svojim telom, chrámom vašej duše, aby ste plní zdravia a energie dosiahli vaše ciele.

Princípy kurzu fytoterapie 

I. Jednoznačnosť využitia a terapeutické vlastnosti používaných byliniek

Kurz fytoterapie je postavený jednoducho. Naturálne liečenie nie je komplikovaným procesom. V kurze fytoterapie zohľadňujeme nielen historické využívanie byliniek, ale staviame na pevných základoch obsahu účinných látok rastlín.

II. Od symptómov k príčine

Bez základov anatómie a fyziológie je praktizovanie fytoterapie ako čítanie knihy bez porozumenia textu. Najskôr musíte vedieť, ako fungujú vaše orgány a akým spôsobom vám hlásia oslabenie svojej činnosti v podobe symptómov. 

III. Z vnútra smerom von

V kurze fytoterapie pracujeme s Heringovým zákonom liečby. Pracujeme z vnútra smerom von a od hlavy smerom nadol. Začíname čistiť kanály eliminácie a detoxikácie. Začíname čistiť všetky časti nášho tela, ktorými vylučujeme toxický odpad. Inak terapia nemá zmysel. Musíme mať otvorené a plne funkčné potrubia, aby sme neboli preplnený cirkulujúcimi metabolitmy, ktoré sa časom môžu usádzať v tých najslabších článkoch nášho tela a znižovať ich primárne funkcie.

Čo je súčasťou kurzu fytoterapie?

  • Komplexný kurzový manuál
  • Brožúra liečivých rastlín
  • Vedenie lektora
  • Bezplatné konzultácie
  • Certifikát

Bylinky sú tým najbezpečnejším a najefektívnejším nástrojom, ako sa priblížiť k vlastnému ideálu zdravia. Už to nie je zúfalstvo, keď ste si nedokázali pomôcť pri menších alebo väčších ťažkostiach.  Pretože už máte riešenia. Ako veľmi sa vám táto predstava páči?

Referencie

Váš kurz fytoterapie ma tak zobral,že sa chcem hnať dopredu veľkým elánom.som veľmi nadšená z toho,aký dobrý tím ste.a to teraz myslím úprimne a vážne.som veľmi vďačná pánu Bohu,že som si vás našla.nikdy by som nepomyslela,že vaše učenie bude také plnohodnotné,podrobné,ale aj náročné.ja vám zo srdca ďakujem,že som sa mohla naučiť to,čo ste mi poskytli.aj keď ešte mám hlavu ako balón a pletiem všetko,ale dúfam,že to bude v poriadku,aj keď mi to vyjde,alebo nevyjde pri záverečnom teste. Ď A K U J E M ,veľmi pekne.

Anna M.