Bachova kvetová terapia II

cielená a adresná indikácia bachových kvetov podľa hierarchie vzájomných vzťahov II. stupeň kurzu
bachovaterapia2_onlinekurz_1
Tlačiť

Lekcia 3 - Príklad lekcie

V dnešnej lekcii budeme pokračovať skúmaním a identifikáciou interných kvetov. Pokiaľ sme externými kvetmi odstránili vonkajší problém, je možné pokračovať v terapii a hľadať, ktorá hlboko ukotvená negatívna emócia vedie k súčasným komplikáciám.  Interné kvety môžeme rozdeliť do dvanástich skupín alebo reťazcov. V každom reťazci alebo skupine sú tri druhy kvetov  – komunikačný kvet, kompenzačný kvet a dekompenzačný kvet.

Komunikačný kvet

Komunikačný kvet korešponduje s individuálnou charakteristikou osobnosti. Mohli by sme ho nazvať aj konštitučným kvetom. Tento kvet je našim genotypom, t.j. je výsledkom somato-psychickej manifestácie, ktorá vychádza z latentných alebo aktívnych genetických faktorov. Komunikačný kvet je to, čo tvorí našu podstatu, je fundamentálnym genetickým dedičstvom (súbor génov) individuálnej osobnosti. Genotyp je nemenný, sme to my, naše gény, naša pozitívna a negatívna polarita.

Ak sme v harmónii so svojim vyšším Ja, komunikačný kvet ukotvuje pozitívny emocionálny koncept danej kvetovej esencie, ako napríklad guráž, odvaha, milota, rozhodnosť atď. Na druhej strane, ak je komunikácia s našim vyšším Ja narušená alebo blokovaná, komunikačný kvet prehlbuje negatívne aspekty danej kvetovej esencie a môže narušiť našu komunikáciu so sebou samým. Výsledkom je napríklad neistota, strach, netrpezlivosť atď. Ak budeme trvale odmietať akceptovať našu negatívnu polaritu, ak sa budeme rôznymi spôsobmi snažiť zmraziť svoju emóciu v pozitívnom póle, ak neumožníme kyvadlu, aby vykonalo svoj pohyb, ak budeme voliť cestu potláčania vlastných osobnostných kvalít, kráčame do ďalšieho levelu, ktorým začína obdobie kompenzácie.

Kompenzačný kvet

Ak nie sme dostatočne vnímavý a nepriučíme sa lekcii, ktorú nám dáva negatívny stav komunikačného kvetu, našej konštitucionálnej esencie, budeme sa prirodzene snažiť kompenzovať tento stav. Kompenzácia je procesom, ktorým organizmus vyrovnáva určitú „poruchu“ a dokážeme fungovať v prijateľných medziach tým, že zvýšime inú činnosť. Napríklad neistota je typická pre negatívny stav komunikačného kvetu Cerato. Ak sa budeme dlhodobo nachádzať v situácii, kde nedokážeme zvládnuť svoju neistotu, môžeme si pomôcť esenciou Cerato a stať sa sami sebou istými alebo sa preklopíme do kompenzačného stavu, kde v sebe umelo budujeme silu, dominanciu a v extrémnych prípadoch tyraniu, ktorá je umocnená v esencii Vine. Je to umelý stav mysle, ktorý však nevydrží dlhodobo. Ak dôjde k zlyhaniu kompenzačných mechanizmov, posunieme sa do tretieho levelu, ktorý je prezentovaný stavom dekompenzácie.

Dekompenzačný kvet

Stav dekompenzácie môžeme označiť aj ako psychopatologický, konečný stav. Dekompenzácia predstavuje zlyhanie kompenzačných mechanizmov, ktoré udržovali určitú disfunkciu v prijateľných medziach. Ak sa pozrieme na vyššie uvedený príklad komunikačnej esencie Cerato, neistotu a nerozhodnosť sme kompenzovali esenciou Vine a budovali v sebe silu a dominanciu. Ak kompenzácia umocnená v esencii Vine zlyhá, nastupuje stav dekompenzácie, ktorý je umocnený v esencii Wild Oat a predstavuje frustráciu z nedostatku cieľov a zmyslu svojej existencie.

Využitím systému hierarchie kvetových esencií vieme terapiu vyskladať cielenejšie a adresnejšie. Prvý terapeutický mix komponujeme z externých kvetových esencií v spolupráci s kvetovými esenciami dekompenzačného stavu. Eliminácia dekompenzačného stavu je primárnym cieľom terapie. Iba po uvoľnení a transformácii dekompenzačného stavu môžeme pracovať na hlbších vrstvách vedomia. Ak by sme preskočili terapiu zameranú na dekompenzačný stav, terapia nebude nikdy úplná a úspech môže byť limitovaný.

Kým komunikačný kvet predstavuje našu konštitucionálnu esenciu, kompenzačný a dekompenzačný kvet predstavuje naše dispozície, t.j. cestu k mentálnym a emocionálnym disfunkciám. To však neznamená, že ak je konštitucionálny (komunikačný) kvet identifikovaný, musí zákonite dôjsť k aktivácii celého reťazca. Tieto kondície môžu byť v priebehu života aktivované alebo môžu zostať latentnými.

Pri analýze našich dispozícií vo veľkej miere záleží na vplyve vonkajších okolností, ktoré môže jednotlivec ovplyvniť. Napríklad si to môžeme ukázať na reťazci Gentian – Willow – Wild Rose. Konštitučnou emóciou je Gentian, ktorý predstavuje pesimistický koncept. Vždy sú očakávané negatíva a ak očakávame negatíva, tak si ich aj nájdeme. Pokiaľ nebudeme pracovať spolu so svojou konštitučnou vlastnosťou, ak ju neprijmeme a budeme sa ju snažiť vyblokovať a vytesniť, potom dochádza k aktivácii dispozície a zarytý pesimizmus bude kompenzovaný sebaľútosťou a lamentovaním. Kým v stave Gentian dominoval v každodennom živote človeka neúspech, nedostatok šťastia, kompenzačným stavom sa stáva obeťou a začína hľadať vinníka. Patologickým stavom môžeme označiť dekompenzačný stav. Od neúspechu cez sebaľútosť sa dostáva do stavu apatie, bez motivácie, energie, bez nádeje na zmenu. Už nezáleží na ničom, je to suché, latentné obdobie.

A aby sme si teóriu ukázali na praktických ukážkach, v ďalšej časti lekcie budeme skúmať prvé tri reťazce komunikačného, kompenzačného a dekompenzačného kvetu, vrátane ich charakteristík.

Centaury – Holly - Pine

1in

Komunikačný kvet: Centaury
Kompenzačný kvet: Holly
Dekompenzačný kvet: Pine

 Centaury

 Základná esencia pre slabšie osobnosti, nedostatok vlastnej asertivity, poddajnosť, závislosť, nevyrovnanosť. Pre všetky kondície vzťahujúce sa k patologickej milote alebo poddajnosti. V bežnom živote sa používa v prípade hanblivosti, stále dobrej nálade a milote alebo pri extenzívnej ochote vždy pomôcť druhým.

Ľudia typu Centaury sú milí, šarmantní, pozorní, ohľaduplní, milovaní každým pre svoju milotu a ochotu pomôcť. Čo sa skrýva za ich motiváciou? Za ich noblesným charakterom je obvykle túžba po láske a ocenení. Majú strach, že ak by niekoho odmietli, stratia pocit uznania a lásky. Všetko svoje konanie podriaďujú tomu, aby sa stali milou a obľúbenou osobnosťou.

o4-centauryČasto však strácajú vlastnú dôstojnosť a podriaďujú sa vôli okolia. Svoje ciele, záujmy, plány a rozhodnutia obetujú pre získanie pocitu milej osoby. Pomoc a služba iným môže byť nad rámec vlastných záujmov a presvedčení. Najväčším terorom je pre nich strata lásky a uznania a preto sa môžu s ochotou a dobrovoľne stať otrokmi dominantných osobností.

Indikácia esencie Centaury pomôže s vytýčením určitých hraníc a to jednak na osobnostnej ako aj na energetickej úrovni. Na osobnostnej úrovni sa efekt esencie prejaví jasne definovanou hranicou vlastnej vôle a vôle iných. Výsledkom je stabilizácia a nezávislosť. Následne už nebude možné, aby sa jednotlivec stal inštrumentom v rukách dominantných osobností. Na energetickej úrovni sa rovnako bude jednať o ochranu vlastného energetického poľa od vplyvu ostatných. Títo ľudia môžu mať často pocity únavy, bez evidentnej príčiny a to hlavne ak sú v spoločnosti dominantných ľudí alebo tých, ktorí vysávajú ich energiu. Esencia Centaury chráni auru a energetické telo od energetických vplyvov  blízkeho  okolia.

Ak budete v spoločnosti ľudí a doslova budete cítiť vysávanie energie, budete sa cítiť unavene, doporučujeme nakvapkať esenciu Centaury priamo na jazyk. Rovnako aj pri každej terapii, je vhodné mať esenciu Centaury k dispozícii. Faktom je, že veľmi chorí ľudia, vždy istým spôsobom ťahajú energiu z okolia. Dokonca aj skúsení terapeuti môžu z času na čas prepadnúť do Centaury stavu. Centaury spolu s  esenciou Walnut ochraňuje človeka od vplyvov okolia alebo vplyvov astrálnej sféry.

Holly

Základná esencia v prípade agresivity, cholerického temperamentu. Vzťahuje sa na deštruktívne a negatívne postoje, násilie, pomstu. Patologické kondície súvisia s podráždenosťou alebo agresiou. V bežnom živote je využívaná pri pocitoch žiarlivosti, nenávisti, podráždenosti, zlosti, zúrivosti atď. 

Esencia Holly nesie atribúty negatívnych emócií ako sú hnev, nenávisť, žiarlivosť, pomsta, podozrievanie, odveta. Esencia Holly je indikovaná v emočných stavoch, kde konštantne dominuje iritácia, rýchle rozčúlenie, strata kontroly nad vlastným konaním. V extrémnych prípadoch doslova vzbĺknu aj kvôli muche na stene. Často sa rozčuľujú nad inými, ktorých považujú za zdroj svojej zlej nálady. Obvykle vždy nájdu vinníka za svoje agresívne správanie. 

o15-hollyPoďme sa pozrieť, čo stojí za týmito extrémnymi emóciami. Často sa hovorí, že nenávisť je zrkadlovým obrazom lásky. Prečo sa dobrovoľne odstrihávame od lásky a smerujeme k jej opozitnému pólu? Máme strach z lásky? Chceme byť chránení? Milovali sme príliš a boli sme zranení? Máme strach cítiť?

Ak sa pozrieme do hierarchie kvetov, Holly je len kompenzačným stavom. Holly kompenzuje to, čo nebolo naplnené komunikačným kvetom. Centaury dáva. Žije svoj život, aby naplnil ciele a poslania iných. Za túto milotu a ochotu očakáva jediné – lásku. Ak i napriek svojej snahe a ochote nedosiahne to, po čom túži, prichádza sklamanie.

Často môže hovoriť o tom, že ho iní využívajú alebo zneužívajú. Nevie povedať nie.  Pokiaľ sa však nenaučí lekciu, ktorú mu poskytuje esencia Centaury, ak nezačne žiť svoj život podľa vlastných pravidiel, prichádza kompenzácia. Oddanosť, vernosť a láska sa premení na odpor, nevôľu, hnev a rozhorčenie. Potreba vytvorenia hranice medzi vlastnými potrebami a požiadavkami okolia sa premení na separáciu. Nakoľko je to stále Centaury so slabou vôľou, ktorý sa dostáva do kompenzačného stavu, potrebuje budovať neustálu ochranu od vplyvov okolia. Obrana vnútornej neistoty je nahradená útokom.

Hlavnou chybou týchto ľudí je, že sa vedome separujú od lásky a náklonnosti. Odmietajú tú jedinú vec, ktorú skutočne chcú a potrebujú. V stave Centaury extrémne túžia po láske a urobia hocičo, aby ju získali. Sú schopní ísť do extrémov, sú schopní stratiť sebaúctu aj vlastnú dôstojnosť len preto, aby pocítili externú lásku a uznanie. 

V rámci terapie bude prvým krokom uvoľnenie blokovaných pocitov esenciou Holly. Avšak esenciou Holly nekončíme, iba začíname, nakoľko z hierarchie kvetov je jasné, že príčinou je komunikačný kvet a v tomto prípade esencia Centaury. Terapia negatívneho statusu Centaury je hlavnou príčinou deštruktívnych pocitov umocnených v esencii Holly.

Pine

Základná esencia pri pocitoch viny, seba odmietania, seba posudzovania, podrobenie sa autoritám, patologický perfekcionizmus. Je esenciou pre všetky kondície, kde dominuje seba obviňovanie, bezdôvodné nahlodávanie samého seba a svojich osobnostných kvalít. 

 

Ľudia typu Pine trpia pocitom viny, seba výčitkami. V každej situácii dokážu nájsť niečo, za čo si pripíšu vinu. A dokonca aj keď uspejú, aj tam nájdu niečo, z čoho sa obvinia. Kritika je pre nich extrémne ťažká, dokážu sa trýzniť a tyranizovať za to, čo im bolo vytknuté. Ak ich pochválite, nebudú to akceptovať. Ak im dáte darček, majú problém ho prijať. Sú presvedčení, že pochvalu a uznanie si skrátka nezaslúžia.

o24-pineCítite tam ten silný až masochistický element? Je tam neustála potreba seba trestania, seba deštrukčné sklony a seba tyranské správanie. Ak sa pozrieme opäť do hierarchie,  stav Pine je len výsledkom stavu Holly. V stave Holly vždy hľadáme niekoho, kto bude vinníkom, nikdy nie sme spokojní s inými, ktorí nás neustále iritujú a provokujú u nás agresívne správanie. V dekompenzačnom stave je agresivita presunutá z externého prostredia do vnútra. Stav Pine nie je nikdy spokojný sám so sebou a agresivita je namierená voči vlastnej osobe.

Pine je dekompenzačným stavom Centaury. V stave Centaury je pre človeka ťažké povedať nie; v Holly stave sme v opačnom extréme a hovoríme vždy nie; následne dochádza k pocitom viny a dostávame sa do stavu Pine.

Na začiatku hľadáme lásku a uznanie. Táto túžba často vedie ku kompletnej strate vlastnej hodnoty a dôstojnosti. V konečnom výsledku tento stav vyústi do  bodu, kedy sa cítime zneužitými, volíme separáciu od ostatných a agresívne správanie ako formu vlastnej ochrany. Strácame pocity lásky a uznania.  A tu sa nám potvrdzuje pravidlo, že kompenzačný stav nie je nikdy trvalým stavom. Je to dočasná fáza, ktorá sa pri negatívnom scenári preklopí do dekompenzačného stavu a pocitov viny. Pre mnoho ľudí je to začarovaný kruh. V dekompenzačnom stave nikdy nepovedia nie, pretože trpia pocitom vlastnej viny, stávajú sa opäť zneužitými, nastupuje separácia a agresivita a celá hra začína znova.

Pri terapii pre tento reťazec si musíme byť vedomí, že môže dôjsť k tomu, že sa klient bude sťažovať, že ho terapia zmenila v negatívnom slova zmysle, čo je potvrdené aj jeho okolím. Najskôr sa môže zdať, že je to negatívna zmena, keď osoba v stave Centaury, ktorá vždy zobrala všetko na seba, naraz rebeluje a ukazuje svoju vlastnú vôľu. Ľudia v jeho okolí si nemusia byť vedomí, že táto osoba bola v skutočnosti využívaná.  Je dôležité podporovať klienta v dôležitých zmenách prostredníctvom konzultácie a pomôcť mu vysvetliť zmeny jeho správania.

bach-logoCvičenie 3/1

Roztrieďte nasledovné tvrdenia medzi esencie Centaury, Holly a Pine. Vaše odpovede budú súčasťou kvízových otázok. Pomôcka, pre každú esenciu je päť vyjadrení.

 

 1. Hľadám na sebe chyby, i keď to niekedy môže byť chyba niekoho iného.
 2. Mám dobrú povahu.
 3. Rozčúlim sa veľmi rýchlo.
 4. Snažím sa, aby boli všetci spokojní.  
 5. Nechcem nikoho zraniť.
 6. V každej situácii som to ja, kto za to môže.
 7. Ževraj som cholerik.
 8. Mám obavy, že ma odmietnu.
 9. Všetko ma neskutočne štve.
 10. Priatelia hovoria, že som prchký.
 11. Často sa ospravedlňujem.
 12. Žijem pre druhých, na mne až tak nezáleží.
 13. Často mávam nekontrolovateľné záchvaty hnevu.
 14. Je pre mňa ťažké odpustiť sebe alebo iným.
 15. Je to len moja chyba, že sa manžel so mnou rozviedol.

Pokračovanie v kurze Bachova terapia II. stupňa

PODROBNÝ SYLABUS KURZU inormácie o kurze PRIHLÁSTE SA NA KURZ! 

Referencie

Perfektný... veľmi dobre spracované - a mám to s čím porovnať. Učivo prebraté do šírky aj do hĺbky. Som veľmi spokojná :-) ĎAKUJEM!

Alena Š.