Aromaterapia

esenciálne oleje – unikátna zmes bioaktívnych látok a ich cielené využitie v prospech zdravia Základný kurz
aromaterapia_onlinekurz_1
Tlačiť

Lekcia 2 - príklad lekcie

V tejto lekcii si povieme niečo viac o tom ako esenciálne oleje fungujú, akým  spôsobom nás ovplyvňujú na fyzickej, mentálnej a emocionálnej úrovni. Aromatické látky boli používané viac ako pred 6000 rokmi z dôvodu ich významného liečebného potenciálu. Pohľadom do minulosti sa môžeme stretnúť  s rôznou terminológiou, ktorá bola použitá v súvislosti s terapeutickými hodnotami liečivých rastlín. Terminológia sa líši, ale účinok liečivých látok zostáva stále rovnaký. Napríklad bazalke sa často hovorilo ako o rastline, ktorá  ochraňuje človeka proti zlu, zbavuje ho smútku alebo udržuje zdravé srdce. Dnešná, moderná terminológia, vystihuje tú istú podstatu, avšak používa názvy ako profylaxia, nervové tonikum alebo antidepresívum.  Účinné látky a vzorce, ktoré sa nachádzajú v esenciálnych olejoch sú veľmi zložité a rovnako je aj ich terapeutický vplyv na človeka. Esenciálne oleje môžu slúžiť viac ako jednému účelu. Napríklad olej z medovky môže pôsobiť na myseľ a emócie sedatívnym účinkom, zatiaľ čo na fyzickej úrovni pôsobí ako účinné antivirotikum, tonizuje tráviaci systém a jeho efekt môžeme cítiť pri kŕčoch, najmä hladkého svalstva.

Esenciálne oleje majú prirodzenú schopnosť pôsobiť na rôznej úrovni ľudského bytia. Nie je to len fyzické telo, ktoré bude profitovať, ale rovnako pôsobia esenciálne oleje na myseľ a emócie. Predpokladá sa, že matka Zem má pre každú chorobu liečivú rastlinu a vašou úlohou bude spojiť esenciálny olej s konkrétnym problémom, ktorý bude vyžadovať riešenie.

Interaktívny vzťah medzi esenciálnym olejom a človekom: 

 • Farmakologický účinok:  predstavuje chemické reakcie, ktoré sú vyvolané vstupom esenciálneho oleja do krvného obehu. Farmakologický efekt pôsobí priamo  na fyzický organizmus prostredníctvom mechanizmu receptor-efektor.  Výsledkom je efekt fyziologický.  

 • Psychologický účinok:  v tomto prípade esenciálny olej sleduje cestu  cez  zmyslový orgán čuchu a jednotlivých mozgových centier. Efekt získavame prostredníctvom nervovej sústavy, ktorá reaguje na arómu esenciálneho oleja a získavame  relaxačný alebo stimulačný efekt. Môžeme konštatovať, že výsledným a konečným efektom psychologického účinku je opäť efekt fyziologický.

 • Fyziologický účinok:  je konečným a výsledným efektom pôsobenia esenciálneho oleja, ktorý je vyvolaný oboma spôsobmi, t.j. farmakologickým aj psychologickým. Pod fyziologickým efektom budeme sledovať následok, ktorý má esenciálny olej na fyziológiu, t.j. napríklad srdcovú frekvenciu, krvný tlak, dilatáciu alebo konštrikciu svalstva atď. Fyziologický účinok môže byť vyvolaný buď stimuláciou nervového systému (psychologický účinok)  alebo z krvného obehu mechanizmom receptor-efektor (farmakologický účinok).

Farmakologický a fyziologický účinok esenciálnych olejov je veľmi podobný fytoterapii - účinkom bylinných prípravkov, ktoré sú užívané vo forme čajovín alebo odvarov z liečivých bylín. Psychologický účinok je primárnym pri vdychovaní arómy esenciálneho oleja. Inhalácia aktivuje limbický systém, ktorý je považovaný za sídlo našich emócií.

Limbický systém je našim emočným mozgom, ktorý ovplyvňuje naše podvedomé, inštinktívne správanie. Či si to uvedomujeme alebo nie, práve táto časť nášho mozgu rozhoduje o tom, ako sa budeme cítiť, aké budú naše reakcie a ako sa budeme správať. Je to naše podvedomie, náš pocit, naše Ja. Všetky nové podnety sú porovnávané s našimi minulými spomienkami, našimi minulými zážitkami alebo myšlienkovými vzorcami, ktoré sú uložené v jednotlivých mozgových centrách. Emócie sú reálne, sú to silné pocity, ktoré burcujú nami, našim vnútrom, utvárajú náš súčasný mentálny stav a podpisujú sa neviditeľným písmom pod našu reakciu voči určitej situácii alebo objektu.  Medzi čuchom a limbickým systémom existuje priamy vzťah. Čuchové gule spracovávajú čuchové informácie a sú priamo spojené s limbickým systémom, čo vysvetľuje, prečo čuch vyvoláva také silné spomienky a emocionálne reakcie.

A keď má čuch a určitá aróma tak silný vplyv na naše emócie a inštinktívne reakcie, potom túto informáciu môžeme využiť už teraz, najmä pri našich deťoch. Deti sa narodili s výrazne rozvinutou schopnosťou čuchu. Po pár dňoch novorodenec dokáže rozoznať svoju matku podľa jej vône. Neskôr si začína spájať určité arómy s pocitom bezpečia, tepla, lásky a rovnako tak aj negatívne zážitky a pocity nebezpečenstva si môže spájať s určitou arómou. Úlohou rodičov je vytvoriť a spojiť arómu s pozitívnymi pocitmi, ktoré pomôžu dieťaťu v neskoršom živote využiť silu esenciálnych olejov napríklad v prípadoch, kedy sa bude cítiť mimo rovnováhu, ak bude čeliť negatívnym udalostiam a negatívnym zážitkom. Práve vtedy môže veľmi prirodzene aktivovať limbický systém, ktorý pri vdýchnutí arómy spojenej s pozitívnymi spomienkami a pozitívnymi emóciami, môže pomôcť preklenúť aj náročnejšie obdobia. Všetky asociácie arómy a emócií s nami zostávajú po zvyšok života, preto môžeme už teraz pomôcť našim deťom a vychovať ich ako silných a emocionálne stabilných jedincov. 

Cesta esenciálneho oleja

To, ako pôsobí esenciálny olej na človeka zistíme ihneď po vdýchnutí vône nosom. Prvotná reakcia na pach ihneď signalizuje, či je vôňa pre človeka príjemná alebo nie. Je to napríklad ako s arómou kávy, niekomu je veľmi príjemná a iný ju zas nemusí mať rád. Obdobne to je aj s esenciálnymi olejmi, ktoré vyvolávajú podobnú reakciu.  Ľudský mozog, limbický systém,  vždy interpretuje arómu do formy určitých pocitov.  Rôzne vône môžu asociovať a byť spájané s minulými zážitkami. Vôňa levandule vám môže evokovať záhradu starých rodičov, v ktorej ste trávili detské časy, spájané s pocitmi tepla, bezpečia a spokojnosti. Olej z ihličia borovice môže vzbudzovať spomienky na zimnú dovolenku, vianoce a prinášať pocity vzrušenia. Vôňa citronely môže byť spájaná s dezinfekčnými prostriedkami používanými v nemocniciach a u niekoho vyvolávať pocity neistoty, opustenia atď.

Teraz už určite vnímate esenciálne oleje nielen ako vôňu vo fľaške. Esenciálne oleje sú silné zbrane, ktoré sa naučíte ovládať vo váš prospech. A nielen to, esenciálne oleje nemajú vplyv len na naše emócie a inštinktívne reakcie, esenciálne oleje sú našimi priateľmi aj na fyzickej úrovni. Aby sme získali profit z ich používania, musíme zabezpečiť ich absorpciu do nášho tela. Absorpcia molekúl esenciálnych olejov je možná a to hneď troma spôsobmi, medzi ktoré zaraďujeme inhaláciu,  absorpciu cez pokožku a orálny príjem. V praxi sa najčastejšie využívajú prvé dva spôsoby, ktorými sa budeme ďalej zaoberať, pričom inhalácia predstavuje prvotný spôsob, ktorý tvorí základný pilier aromaterapie.  Pre bližšiu predstavivosť prosím preskúmajte pôsobenie esenciálnych olejov na nasledovnom grafe.

 

cesta_eo_1

Spôsoby absorpcie esenciálnych olejov

Používanie a terapia esenciálnymi olejmi by mala byť výlučne v externej forme. Existujú dva hlavné spôsoby, akými je olej absorbovaný do krvného riečiska. Prvým spôsobom je absorpcia inhaláciou a druhým spôsobom je absorpcia kožou. I keď niektorí výrobcovia doporučujú orálny príjem esenciálnych olejov, túto oblasť by sme mali výlučne nechať v rukách aromatológov a zároveň táto metóda nie je vhodná pre deti, tehotné ženy, citlivých alebo starších ľudí.  

Inhalácia oleja

Vstup esenciálneho oleja cez nosné otvory sleduje veľmi rýchlo a efektívne svoju cestu. Pri prvom vdýchnutí vône cez nosné otvory prechádza aróma do nosovej dutiny. Sliznica nosovej dutiny obsahuje čuchový epitel alebo nervové vetvičky, ktoré sú detektormi  pachu. Nervové vlákna prechádzajú tenkým otvorom v hornej časti nosovej dutiny cez čuchovú guľu, odkiaľ čuchový nerv vysiela impulzy do limbických centier mozgu.  

K limbickým štruktúram patrí najmä hipokampus a amygdala. Hipokampus sa zúčastňuje na prenose bezprostredných myšlienok a zmyslových informácií do krátkodobej a dlhodobej pamäte. Hipokampus upevňuje dlhodobé spomienky a vedomosti spojené s priestorovým uvedomovaním. Týmto spôsobom si dokážeme vybaviť určité miesta, situácie alebo ľudí z minulosti.  A aby mohli byť spomienky doplnené o silné a prežité emócie, aktivovaná je amygdala, mandľovité teleso, ktoré tvorí súčasť limbického systému.  Amygdala sa viaže k pocitom a našim emocionálnym reakciám k prežitej udalosti. Týmto spôsobom získame určitú emočnú reakciu k vdýchnutej aróme, ak takáto asociácia v našom limbickom systéme existuje. Napríklad si pri vdýchnutí levanduľového oleja môžeme vybaviť emócie babičkiných posteľných obliečok a pocítiť napríklad emóciu lásky. Limbický systém vždy poskytuje emočnú reakciu na arómu. 

 

r2-1 
 

Z limbického systému sú nervové impulzy prenesené do hypotalamu a talamu. Hypotalamus sa  pokladá za životne dôležité integračné centrum. Spája štruktúry limbického systému s hormonálnou a nervovou sústavou.  Hypotalamus je priamo spojený s hypofýzou, nadradenou endokrinnou žľazou a s autonómnym nervovým systémom. Hypotalamus je zodpovedný za reguláciu dôležitých vnútorných podmienok, ktoré nedokážeme ovládať vedome, napríklad telesná teplota, hladina živín, rovnováha vody, soli, prietok krvi, cyklus spánku a bdenia, hladina hormónov atď.   

Hypotalamus je považovaný za centrálnu regulačnú stanicu pre chod organizmu, ktorý nie je pod kontrolou našej vôle, talamus je vstupnou bránou do našej vedomej mysle. Talamus je párovým orgánom, uloženým nad mozgovým kmeňom. Kým je hypotalamus spojený s endokrinným a autonómnym nervovým systémom, talamus je spojený s centrálnym nervovým systémom, t.j. mozgom a miechou. Talamus môžeme z týchto prepojení nazvať aj ako koordinačný bod, vysielajúci motorické výstupy a prijímajúci senzitívne vstupy, ktoré sú určené vyšším mozgovým centrám pre interpretačné účely. 

Mozgová kôra (kortex, orbitofrontálna kôra) predstavuje primárne senzitívne oblasti, ktoré prijímajú informácie z určitého zmyslového orgánu, ktoré sú následne predmetom integrácie, porovnávania so spomienkami, vedomosťami, pocitmi a emóciami. Frontálny kortex je našim čuchovým analyzátorom. A týmto spôsobom môžeme interpretovať informácie o aróme ako napríklad, toto je aróma levandule. 

Inhalácia esenciálnych olejov a ich priamy efekt na naše emócie a úroveň psychického zdravia je jednoznačná. Nakoľko má nos priamy kontakt s našim emočným mozgom, vieme cielene ovplyvniť naše reakcie, pocity, myšlienky a emócie. Nevieme identifikovať arómu preto, že máme nos, ale preto, že máme mozog. Nos bez mozgu je výlučne zodpovedný za modifikáciu teploty a vlhkosti inhalovaného vzduchu a predstavuje prvú líniu v obrane pred patogénmi, ktoré môžu byť vdýchnuté.

Avšak nie je to len psychologický efekt, ktorý dokážeme veľmi pekne upraviť určitými esenciálnymi olejmi. Pri vdýchnutí arómy esenciálneho oleja sa niekoľko molekúl dostáva do pľúc, kde sa cez pľúcne mechúriky naviažu na molekuly kyslíka a pohybujú sa cez cievne steny dovnútra krvného obehu, kde dochádza k farmakologickému účinku. Rovnako je inhalácia vhodnou metódou pri akýchkoľvek disfunkciách dýchacej sústavy.

Inhalácia je veľmi silná metóda, avšak jemná v akcii, nie je to len pekná vôňa, ale naopak, aróma esenciálneho oleja má schopnosť meniť naše emócie, meniť naše nálady, má vplyv na hormonálny a nervový systém, dva základné piliere, ktoré regulujú funkcie všetkých orgánov nášho tela, naše celé zdravie. 

Topická aplikácia

Takmer celý povrch kože je pokrytý chlpmi a chĺpkami, v oblasti hlavy vlasmi. Koža má niekoľko dôležitých funkcií. Predovšetkým chráni telo pred mechanickými a chemickými vplyvmi prostredia, je nepriepustná pre vodu a čiastočne priepustná pre tuky. Neporušená koža tvorí nepriepustnú bariéru pre choroboplodné zárodky. Pigment melanín chráni telo pred slnečným žiarením. Zmyslové telieska v koži nám umožňujú vnímať teplo, chlad, bolesť a povrch predmetov. Koža napomáha k udržaniu stálej telesnej teploty a je bohato cievne zásobená. Mazovými a potnými žľazami kože dochádza k vylučovaniu mazu a potu. Podkožné väzivo izoluje telesné orgány a chráni telo pred nárazmi. Je tu uložený tuk, kde sa skladujú vitamíny rozpustné v tukoch (A,D,E,K). 

lekcia06-img01

Ľudská koža je viacmenej hladkého povrchu. Skladá sa z troch vrstiev, pokožky (epidermis), zamše (dermis) a podkožného väziva (hypodermis). Vonkajšia vrstva kože plní najmä ochrannú funkciu, kým zamša obsahuje tisícky mikroreceptorov, ktoré umožňujú vnímať hmat, ako aj potné žľazy a krvné cievy, ktoré regulujú teplotu tela. Sú tu ukotvené chlpy a vlasy a nachádzajú sa tu špeciálne kožné telieska, prostredníctvom ktorých vnímame teplo, bolesť ale aj povrch predmetov. Tretiu vrstvu kože tvorí podkožné väzivo, ktoré je tvorené väzivovými štruktúrami a tukom. Jeho funkcia je najmä v tlmení nárazov a poskytovaní telesnej izolácie pred horúčavou alebo chladom.

Pokožka je tvorená niekoľkými vrstvami plochých buniek (keratinocytov). Najvrchnejšia vrstva buniek odumiera, rohovatie a olupuje sa. V spodnej vrstve pokožky sa nachádzajú bunky obsahujúce kožné farbivo (pigment) melanín, tzv. melanocyty.

Koža je za normálnych okolností bohato osídlená mikroorganizmami. Niekedy sa im podarí preniknúť pod kožu a vzniká miestna infekcia. Podobne napádajú kožu aj rôzne parazity. Porucha vyprázdňovania mazových žliaz vedie často k ich upchávaniu a vzniká druhotná infekcia kože. Pri poruche prekrvenia kože alebo zhoršenia hojenia, vznikajú rôzne formy vredov. Ochorenia kože bývajú veľmi často aj prejavom ochorenia vnútorných orgánov.

Až do približne polovice 20. storočia sa predpokladalo, že ľudská pokožka predstavuje nepriepustnú bariéru. Tento názor stále prevláda, avšak teraz vieme, že ľudská pokožka tvorí len slabú bariéru pre lipofilné substancie, kam zaraďujeme aj esenciálne oleje. Veľa sa diskutovalo o tom, ako a či sú zložky esenciálneho oleja absorbované cez epidermu do dermy a ďalej do krvi. Medzi populárne mýty patrí, že esenciálne oleje sa dostávajú do tela prostredníctvom pórov. Avšak póry sú vývodom potných žliaz, sú určené na vylučovanie telesných tekutín a nie opačne. Súčasné výskumy ukazujú, že najpravdepodobnejšia je transepidermálna cesta. Jednotlivé zložky esenciálneho oleja putujú cez lipidovú sieť, ktorá obklopuje jednotlivé korneocyty. Ďalšou možnou cestou je absorpcia prostredníctvom vlasových folikulov.

Rýchlosť a účinnosť absorpcie zložiek esenciálneho oleja pokožkou závisí od niekoľkých faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a patria sem najmä: 

 • Rozsah ošetrovanej oblasti – čím väčšiu plochu obsiahneme masážou spolu s esenciálnymi olejmi, tým je absorpčná schopnosť pokožky vyššia
 • Frekvencia aplikácie – čím častejšie opakujeme aplikáciu rovnakej zmesi olejov, tým sa absorpčná schopnosť pokožky zvyšuje
 • Dominantná chemická kompozícia esenciálneho oleja - niektoré zložky esenciálneho oleja zvyšujú priepustnosť lipidovej siete, čím sa zvyšuje rýchlosť prenikania zložiek esenciálneho oleja pokožkou. Pre podporu transepidermálnej absorpcie môžeme zvážiť použiť v našej zmesi oleje, ktoré obsahujú limonene (citrón, pomaranč, bergamot), 1.8 cineole (eukalyptus, kajeput, rozmarín), menthol (mäta), carvacrol (oregano), thymol (tymián). Na druhej strane, esenciálne oleje, ktorých dominantnú chemickú kompozíciu tvoria seskviterpény, budú viac menej veľmi pomalej penetrácie a najviac práce urobia na vrchnej vrstve epidermy. Medzi oleje seskviterpénového zloženia patrí napríklad myrha, pačuli, santalové drevo, vetiver.
 • Koncentrácia esenciálnych olejov v zmesi - treba zdôrazniť, že vyššie percento esenciálneho oleja (napr. 10% namiesto 1%) bude mať za následok väčší podiel transepidermálnej absorpcie. Nakoľko niektoré zložky esenciálneho oleja majú schopnosť meniť lipidovú sieť a narúšať bariérnu funkciu pokožky, v určitom okamihu môžeme vyššou koncentráciou spôsobiť podráždenie alebo zápal.
 • Nosné médium – esenciálne oleje nikdy neaplikujeme na pokožku bez predchádzajúceho riedenia. Ak si vyberieme ako nosné médium bezvodný produkt (rastlinné maslá a oleje), získame nízku penetráciu pokožkou, nakoľko sú esenciálne oleje „tukomilné“ a preferujú mastné nosné médium. Výhodou bezvodných základových produktov je najmä práca na vrchnej vrstve epidermy. Ak by sme chceli zvýšiť penetračnú schopnosť pokožky, ideálne je voliť základné produkty na báze vody, ako sú krémové základy alebo gély, ktoré zvyšujú transepidermálnu absorpciu esenciálnych olejov. 
 • Hrúbka a priepustnosť epidermy – hrúbka epidermy môže byť kategorizovaná ako hrubá (približne 1 mm) alebo ako tenká (približne 0,1mm). Hrubšia vrstva epidermy sa nachádza hlavne v oblastiach, ktoré sú vystavené mechanickej námahe a zároveň tieto oblasti obsahujú vyššie množstvo potných žliaz avšak málo podkožného tuku a mazových žliaz. Typickým príkladom sú dlane. Tento typ epidermy bude potrebovať dlhší čas absorpcie akýchkoľvek v tuku rozpustných komponentov. Rýchlejšiu penetráciu dosiahnete v oblastiach pokrytých tenšou vrstvou kože, ktorá obsahuje množstvo mazových žliaz, ktoré ju robia ideálnym miestom pre vstup esenciálnych olejov  
 • Vek –  rovnako aj vek zohráva rolu v kožnej penetrácii. Zvýšené penetračné schopnosti sa týkajú najmä detí do 5 rokov, kedy by sme mali používať esenciálne oleje veľmi opatrne uvedomujúc si zníženú funkciu kože ako ochrannej bariéry. Rovnaký scenár môžeme uplatniť pri starších ľuďoch, kde sa postupne penetračná schopnosť pokožky zvyšuje približne po dosiahnutí 60 rokov života.   
 • Hydratácia – hydratovaná koža je jednoduchšie priepustná pre lipofilné substancie. Odhaduje sa, že pokožka vo vlhkom a teplom prostredí dokáže absorbovať esenciálny olej 100 krát rýchlejšie. V týchto prípadoch odporúčame využiť kúpeľ s daným esenciálnym olejom.  Vlhkosť vodného prostredia uľahčuje prenikanie účinných látok pokožkou a teplo pomáha k rýchlejšiemu vstrebávaniu molekúl esenciálnych olejov. 

Viac informácií nájdete v kurze Aromaterapie

PODROBNÝ SYLABUS KURZU infomácie o kurze PRIHLÁSTE SA NA KURZ! 

Referencie

Aromaterapia je pre mňa tak staro novou metódou liečby, lebo čaro esenciálnych olejov poznám už dávnejšie, síce pred tým som poznala len účinky tých piatich, ktoré som mala doma a poznala. Tiež v rámci rodiny a priateľov odporúčam skôr alternatívnu medicínu ako klasickú, bylinné čaje a teraz keď poznám celý zázrak aromaterapie a účinky veľkého množstva olejov som nadšená a ďakujem, že som našla stránku vášho kurzu a mohla som sa vzdelať v úžasnom spôsobe liečenia, nenásilnom, jemnom, zázračnom uzdravovaní pomocou aromaterapie.Ďakujem

Zuzana M.