Iridológia

dúhovka je ako pravdivé zrkadlo, v ktorom vidíte, čo sa deje pod povrchom vašej kože Základný kurz
iridologia1_onlinekurz_1
Tlačiť

Lekcia 4 - príklad lekcie

Cieľ lekcie: identifikácia autonómneho nervového venca a interpretácia abnormalít; konštitučná analýza na základe štruktúry trabekulárnej sieťoviny; praktické cvičenia zhrňujúce všetky doterajšie vedomosti


Autonómny nervový veniec

Autonómny nervový veniec (ANV) je vaskulárnej štruktúry. Aj keď je tento veniec veľmi tenký, zvyčajne sa s trochou námahy dá rozoznať, aj keď len ako miesto, kde sa končí prstenec črevnej sústavy.  ANV sa vyznačuje veľmi odlišným charakterom štruktúry, ktorá obieha okolo celého prstenca črevnej sústavy. V ideálnom prípade sa nachádza približne v 1/3 od zrenice. Autonómny nervový veniec zodpovedá reflexnej ploche autonómneho nervového systému.  

anv

Autonómny nervový systém z pohľadu anatómie

Autonómna nervová sústava koná bez nášho vedomia a je zodpovedná za udržiavanie stability vnútorného prostredia. Senzitívne nervové vlákna autonómnej nervovej sústavy podávajú informácie o vnútorných orgánoch a ich aktivite. Integrácia senzitívnych  nervových vlákien prebieha v hypotalame, mozgovom kmeni a mieche. Ale nie je to len o poskytovaní informácií, nervy autonómnej nervovej sústavy  vysielajú  príkazy vo forme nervových stimulov všetkým orgánom, ktoré nedokážeme ovládať vôľou. Jedná sa najmä o hladké svalstvo, krvné cievy, srdcový sval a niektoré žľazy.

lekcia09-img02

Autonómna nervová sústava sa delí na dve časti – sympatikovú a parasympatikovú. Nervy oboch častí ANS vyvolávajú protichodné reakcie. Sympatiková časť pripravuje telo na akciu a stres a parasympatiková časť obnovuje normálne funkcie, aby uchovala energiu. Gangliá (zhluky nervových buniek) sympatikového systému sú umiestnené na prednej strane chrbtice, ako dve vlákna, kým parasympatikové gangliá sú priamo spojené s orgánmi,  žľazami a tkanivami, ktoré ovládajú. Väčšina orgánov je spojených s oboma sympatikovými ako aj parasympatikovými nervami, ale napríklad potné žľazy, krvné cievy a miecha sú kontrolované len sympatikovou časťou.

Parasympatikovou časťou je ovládaný tráviaci systém, zvyšuje sekréciu tráviacich enzýmov,  je zodpovedný za konštrikciu zrenice, zníženie srdcovej frekvencie, zúženie priedušiek, v pečeni sa ukladá glukóza, črevná peristaltika sa zrýchľuje. V pozícii dúhovky je parasympatikovou časťou ovládaná pupilárna zóna prostredníctvom zvierača zrenice (musculus sphincter pupillae).

Sympatiková časť sa na dúhovke nachádza v ciliárnej zóne a je ovládaná rozširovačom zrenice (musculus dilatator pupillae). Sympatikové nervy sú zodpovedné za dilatáciu zrenice, rozšírenie priedušiek, zvyšujú srdcovú frekvenciu a silu sťahov, v tráviacej sústave znižujú vylučovanie tráviacich enzýmov,  nadobličky tvoria stresové hormóny, uvoľňuje sa glukóza, črevná peristaltika sa spomaľuje atď. Telo sa pripravuje na akciu.

Autonómny nervový systém z pohľadu iridológie

Na správnu činnosť všetkých orgánov  a tkanív je potrebná vyvážená spolupráca oboch častí autonómneho nervového systému, čo na dúhovke pozorujeme identifikáciou autonómneho nervového venca. Na dúhovke môžeme pozorovať ANV ako jeden z centrálnych znakov, ktorý rozdeľuje tráviaci systém (pupilárnu zónu) od ostatých telesných tkanív a štruktúr tela (ciliárna zóna). Autonómny nervový veniec je miestom, kde dochádza k spojeniu parasympatikovej a sympatikovej nervovej sústavy. Obe časti ANS vysielajú protichodné signály do hladkých svalov, pričom v nich vyvolávajú protichodnú reakciu tlač-ťahaj.  Ak by boli všetky telesné funkcie v rovnováhe, potom by sme mohli očakávať, že nájdeme autonómny nervový veniec v dokonalom kruhu, približne v 1/3 od zrenice. Avšak obvykle to tak nie je a v rámci analýzy sa skôr stretnete s nasledovnými anomáliami:

1. Veľkosť autonómneho nervového venca  

Veľkosť autonómneho nervového venca sa odvoláva na rovnováhu alebo nerovnováhu sympatikového a parasympatikového nervového systému. Efekt  nerovnováhy môže reflexne ovplyvňovať  činnosť hladkého svalstva tkanív  prostredníctvom hypotalamu. Pre nás je veľkosť autonómneho nervového venca ukazovateľom pre pochopenie systému psychoenergie klienta.

Na nasledovnom obrázku môžeme pozorovať absolútne zmrštenie autonómneho nervového venca. Pozorujte, ako sa celá oblasť venca dostáva do pupilárnej zóny a tesnej blízkosti zrenice. Prakticky nedokážeme pupilárnu zónu v tejto dúhovke jednoznačne pozorovať. Ďalej si všimnite, že rám venca nie je v tomto prípade tak jednoznačne definovaný. Je tu množstvo prerušení v línii. Už teraz vám musí byť jasné, čo sa deje s celým gastročrevným systémom. Jednoducho by sme mohli povedať, že tento človek celoživotne trpí rôznymi gastročrevnými ťažkosťami, od bolestí žalúdka, kŕčov, neoptimálnej črevnej peristaltiky. V oblasti myšlienok a emócií sa bude jednať o introvertného človeka, necháva si myšlienky a pocity pre seba, často dominujú pocity úzkosti a súvisiace spazmatické kondície s bolesťami brušnej dutiny. V tomto prípade nebude medikácia príliš šťastnou voľbou. Toto je genetická konštitúcia klienta, sú to jeho gény, ktoré dostal vo svojom genetickom potenciály. To, čo je v tomto prípade prioritné, je ukázať klientovi jeho genetické dedičstvo a naučiť ho prijať svoju konštitúciu a pochopiť príčinu gastročrevných potiaží. A to je ten najväčší úspech.  

anv2

Na nasledovnom obrázku môžeme pozorovať opozitný prípad, t.j.  rozšírenie autonómneho nervového venca s jasným ohraničením. V týchto prípadoch sa bude jednať o časté psychosomatické kondície, disfunkcie endokrinného systému, gastro-črevný systém vykazuje minimálnu črevnú aktivitu, nedostatok tráviacich štiav, hypoaktívne kondície sa vyskytujú nielen v oblasti žalúdka, ale celého črevného systému, čo môže na fyzickej úrovni nadobúdať formu zápchy alebo potravinovej intolerancie.

anv1

2. Štruktúra autonómneho nervového venca

Pod touto sekciou budeme pozorovať a hodnotiť kvalitu štruktúry autonómneho nervového venca, ktorý vypovedá o anomáliách v činnosti sympatikového a parasympatikového nervového systému. Každý orgán má reflexný vzťah k autonómnemu nervovému vencu.  Ak dochádza v niektorom mieste k porušeniu alebo vychýleniu ANV smerom k zrenici alebo k jej vonkajšej časti, je dôležité sledovať vlákna a farebnosť  v rámci ciliárnej aj pupilárnej zóny.   Každá asymetria ideálne kruhového a pravidelného usporiadania ANV značí nerovnováhu nervovej intervencie v konkrétnej a špecifickej orgánovej oblasti. Pokiaľ nedokážeme na ploche dúhoviek jasne sledovať štruktúru venca, je neštruktúrovaný alebo s prerušeniami v kontinuite, táto situácia bude pre nás indikátorom psychosomatických ochorení.

anv3

Tak je to aj v nasledovnom prípade, kedy nedokážeme z plochy dúhovky vybrať autonómny nervový veniec ako dominantný znak oddeľujúci pupilárnu a ciliárnu zónu. Interpretácia tohto javu bude zahŕňať psychosomatickú slabosť celého gastročrevného systému, zápcha, nerovnováha medzi funkciami žalúdka a vo všeobecnosti hyperacidické kondície. Bolesť brušnej dutiny sa bude objavovať najmä v asociácii so stresovými situáciami. 

Vždy však musíme vedieť, že vzor autonómneho nervového venca a jeho veľkosť  je geneticky podmienená  a nikdy nedôjde k zmenám v rámci jeho štruktúry na ploche dúhovky.  Vzor a veľkosť autonómneho nervového venca je unikátnou pre každého jedného človeka. Reflektuje funkcie autonómneho nervového systému, stupeň adaptácie a regulácie nielen fyziologických, ale aj mentálnych a emocionálnych faktorov. Nepravidelnosť štruktúry signalizuje disbalanciu medzi sympatikovým a parasympatikovým nervovým systémom. A ak bude stúpať úroveň stresového zaťaženia, budú rovnako pribúdať symptómy a zhoršovať sa ich dopad na fyzickej, mentálnej a emocionálnej úrovni.

3. Farba autonómneho nervového venca

Kým predchádzajúce prípady boli geneticky dané a nemenné, farba je predmetom zmeny. Ak je farba ANV biela, dochádza k podráždeniu autonómnych nervov a hyperaktivite. Hyperaktivita alebo zvýšená aktivita sa viaže vždy k akútnym ochoreniam. Symptómy zvýšenej aktivity môžu byť napríklad:

Viac informácií nájdete v kurze Iridológie

PODROBNÝ SYLABUS KURZU informácie o kurze PRIHLÁSTE SA NA KURZ! 

 

Referencie

S kurzom som bol spokojný. Spracovanie lekcii ich postupná náročnosť, obsiahly popis jednotlivých časti ponúkal informácie a vedomostí v dostatočnom množstve na pochopenie práce pri diagnostike dúhovky. Ďakujem za spoluprácu.

Pavel S.