Kontakt

Nie je tak podstatné, ako to robím, dôležité je vedieť PREČO. A vtedy je každá terapia praktizovaná cielene a s porozumením.

Jana Jašková

Podmienky používania internetových stránok www.kurzy-liecenia.sk a vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Podmienky používania internetových stránok


Podmienky používania internetových stránok www.kurzy-liecenia.sk (ďalej aj len ako „Podmienky“) platia pre každé použitie týchto internetových stránok. V prípade zmien týchto Podmienok platí aktuálne zverejnené znenie na internete. 

Majiteľom týchto internetových stránok www.kurzy-liecenia.sk je Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy, so sídlom Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 1083351775, zap. v Živnostenskom registri č. 110-203888 Obvodného úradu Bratislava, odbor živnostenského podnikania zo dňa 10.3.2011.

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy týmto udeľuje oprávnenie používateľom prehliadať tieto internetové stránky www.kurzy-liecenia.sk a využívať všetky verejné funkčné prvky týchto internetových stránok, a to za predpokladu rešpektovania a neporušovania autorských práv, ktoré sa môžu na akýkoľvek obsah týchto internetových stránok vzťahovať. Obsah internetových stránok živnosti Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy podlieha ochrane autorských práv. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy si vyhradzuje všetky práva, najmä práva týkajúce sa názvu živnosti a autorské práva na celý obsah týchto internetových stránok, najmä na texty, grafiky, fotografie, layout, video a hudbu. Každé použitie obsahu týchto internetových stránok, najmä ukladanie v databázach, rozmnožovanie, kopírovanie, rozširovanie alebo spracovanie, vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy. 

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby na týchto internetových stránkach uvádzala iba správne, aktuálne, presné a úplne informácie a údaje. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy však nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a ďalším využívaním ich obsahu. Obsah internetových stránok je poskytovaný bez akýchkoľvek záruk. Obsah web stránky je primárne spracovaný podľa názoru autora, ak nie je citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy  užívateľa stránky, bez poznania anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok užívateľa  a nenahrádzajú štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto web stránky nie je určená a nemala by byť  považovaná za zdravotné poradenstvo. Užívateľ web stránky je povinný  konzultovať svoj zdravotný stav so svojim lekárom predtým, ako začne akýkoľvek liečebný program.  Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy nezodpovedá a nezaručuje, že informácie a údaje poskytnuté na týchto internetových stránkach sú správne, aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre externé odkazy a linky na iné, cudzie internetové stránky a Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy nezodpovedá za obsah internetových stránok, na ktoré sa užívateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov. 

Odkazy a linky na cudzie internetové stránky majú iba informačný charakter. Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy sa neidentifikuje s obsahom cudzích internetových stránok, na ktoré sa poukazuje alebo na ktoré je prepojená linkom.

Vytváranie linkov na internetové stránky www.kurzy-liecenia.sk je dovolené iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy. 

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy oznamuje, že všetky vyobrazenia na týchto internetových stránkach sú iba symbolické vyobrazenia. 

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy si vyhradzuje právo upravovať a dopĺňať poskytnuté informácie a údaje bez predchádzajúceho upozornenia.  

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Spoločnosť Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy prehlasuje, že všetky osobné údaje získané prostredníctvom formulárov a registračných formulárov na stránke www.kurzy-liecenia.sk sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Ing. Jana Jašková-eLearningAcademy.  

Užívateľ stránky www.kurzy-liecenia.sk vyplnením formulárov na stránke, vrátane registračného formulára dáva súhlas živnosti Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy so spracovaním, uchovaním a zabezpečením osobných údajov a informácií. Informácie poskytnuté užívateľom stránky www.kurzy-liecenia.sk zahŕňajú, avšak nemusia byť limitované len na meno, priezvisko, adresu, fakturačnú adresu, emailovú adresu za účelom vystavenia účtovných dokladov v prípade kúpy poskytovaných služieb a produktov. Poskytnuté informácie budú využité výlučne na administratívne účely web stránky www.kurzy-liecenia.sk; spracovanie vašich požiadaviek v súvislosti s poskytovanými službami spoločnosti Ing.Jana Jašková – eLearningAcademy; ako spôsob komunikácie s užívateľom stránky www.kurzy-liecenia.sk o aktuálnej ponuke služieb a produktov, prípadne zmenách v administrácii spoločnosti Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy. Nikdy vám nezašleme informácie, ktoré ste si nevyžiadali.   

Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy zabezpečila stránku www.kurzy-liecenia.sk  vrátane platobných transakcií inštaláciou SSL certifikátu s bezpečnostným 128 bit encryption. Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy akceptuje väčšinu platobných a debetných platobných kariet na stránke www.kuzry-liecenia.sk. Všetky platby sú zabezpečené platobnou bránou využitím služby VUB ecard. Všetky údaje o platobných kartách sú spracované a uchovávané výlučne VUB bankou, ktorá je zodpovedná za uchovávanie vašich finančných detailov bezpečne a v súlade s podmienkami VUB banky na báze štandardov 3D Secure - MasterCard SecureCode™ a Verified by VISA.  Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy neuchováva a nemá k dispozícii vaše finančné údaje.
  
Internetové stránky www.kurzy-liecenia.sk používajú „Google Analytics“ - službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania týchto internetových stránok používateľom. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane IP adresy používateľa) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil používanie týchto internetových stránok používateľom, aby zostavil správy o aktivitách používateľa na týchto internetových stránkach pre prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v žiadnom prípade IP adresu používateľa dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača, avšak je potrebné dať do pozornosti, že v tomto prípade používateľ nebude môcť používať v plnom rozsahu všetky funkcie týchto internetových stránok. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s používaním údajov spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na uvedený účel.
  
Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, či už pri vypĺňaní kontaktných formulárov alebo prostredníctvom e – mailu, pri ich spracovaní sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a pri správe poskytnutých osobných údajov dodržiava maximálne bezpečnostné postupy a opatrenia, aby tieto osobné údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími osobami. Poskytnutie Vašich osobných údajov mimo živnosti Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy je vylúčené. 

Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy si vyhradzuje právo používať osobné údaje na obchodné a marketingové účely, vrátane uverejňovnia mena a priezviska výhercu mesačného žrebovania o 50% zľavu z kurzového poplatku na sociálnej sieti Facebook. Vyplnením formulára „Študuj so zľavou“ dávate k zverejneniu svoj súhlas.  

Každý používateľ internetových stránok www.kurzy-liecenia.sk môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú po odvolaní súhlasu bezodkladne zmazané. 

Pri zasielaní informačných e – mailov s ponukou Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy sú dodržané platné právne predpisy.  

Každý používateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas so zasielaním informačných e-mailov a obchodných ponúk Ing. Jana Jašková – eLearningAcademy. 

Súhlasíte s tým, aby spoločnosť Ing. Jana Jašková - eLearningAcademy  spracúvala vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov. Máte právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.