Iridológia II

pokročilá analýza dúhovky, vrátane rozšírenia o holistickú analýzu a interpretáciu II. stupeň kurzu
iridologia2_onlinekurz_1

Iridológia II - Sylabus kurzu

Iridológia II – Lekcia 1

 • Základná koncepcia kurzu Iridológia II. stupňa
 • Rozšírená anatómia oka
 • Rozšírená anatómia dúhovky
 • Praktické cvičenia

Iridológia II – Lekcia 2

 • Genetická konštitúcia
 • Štrukturálne znaky, indikátory, fyzické predispozície, myšlienky a emócie
 • Bližší pohľad na štrukturálne znaky a ich interpretácia
 • Štádia aktivity tkanív podľa farebnej škály štrukturálnych znakov

Iridológia II – Lekcia 3

 • Klasifikácia základnej konštitúcie podľa farby dúhovky, vrátane interpretácie fyzických a psychických súvislostí
 • Klasifikácia dispozícií, vrátane interpretácie fyzických a psychických korelácií
 • Klasifikácia diatéz, vrátane interpretácie fyzických a psychických korelácií
 • Prípadové štúdie
 • Praktické cvičenia

Iridológia II – Lekcia 4

 • Aktualizácia máp a topografie dúhoviek /2013/
 • Analýza a interpretácia kanálov eliminácie a detoxikácie z pohľadu fyzických funkcií, fyzických predispozícií a myšlienok a emócií
 • Hodnotiaca stupnica
 • Prípadové štúdie

Iridológia II – Lekcia 5

 • Metabolická analýza, vrátane fyzických a psychických korelácií
 • Hodnotiaca stupnica
 • Geneticko-regulačná analýza
 • Topograficky labilná a topograficky stabilná metabolická pigmentácia
 • Urorosein, gastrin, lipochrom, melanine
 • Praktické cvičenia

Iridológia II – Lekcia 6

 • Mezenchymálna analýza, vrátane fyzických predispozícií a psychických korelácií

Iridológia II – Lekcia 7

 • Mezenchymálna analýza, vrátane fyzických predispozícií a psychických korelácií
 • Prípadové štúdie
 • Praktické cvičenia

Iridológia II – Lekcia 8

 • Neurologická analýza
 • Klasifikácia tonusu zrenice a interpretácia
 • Mydriaza, miosa, sympatikotonia, parasympatikotonia
 • Klasifikácia tvaru zrenice a interpretácia
 • Centrálna, bazálna, externá laterálna a interná mediálna aplanácia
 • Klasifikácia okraju zrenice
 • Neurosis ring, neurasthenic ring, neural lobe, čiastková hypertrofia

Iridológia II – Lekcia 9

 • História vzniku topografie mozgových sektorov
 • Detailný pohľad na reflexné plochy mozgu
 • Interpretácia mozgových sektorov z pohľadu funkcií, disfunkcií a myšlienok a emócií
 • Hodnotiaca stupnica
 • Prípadové štúdie
 • Praktické cvičenia

Iridológia II – Lekcia 10

 • Črevný systém
 • Najvýznamnejší dopad emócií na črevné abnormality
 • Črevné abnormality
 • Praktické cvičenia

Iridológia II – Lekcia 11

 • Ucelená štruktúra a koncepcia výkonu analýzy
 • Praktický formulár
 • Záverečná samostatná práca

Prihláste sa na kurz!


Referencie

Prinos hlavne v oblasti pigmentacie a znakov akumulacie-tam som doteraz nemala vobec jasno Trosku nestastne casovo naplanovane z mojej strany-kvoli tehotenskym nevolnostiam, som bola ku koncu v casovej tiesni.

Lucia H.