Vstúp do labyrintu a nájdi svoju dušu

Vstúp do labyrintu a nájdi svoju dušu

Autonómny nervový systém hrá kľúčovú rolu pri regulácii toku energie a informácií medzi telom a mozgom a opačne. Stres, trauma, emočné disbalancie, fyzické ochorenia prerušujú tok energie a môžu do nášho riadiaceho centra poskytovať veľmi skreslené informácie. Môžeme svoj autonómny nervový systém vytrénovať na hľadanie nebezpečenstva. Sústrediť svoje podvedomie na selekciu nahnevaných tvárí v dave, zo správ si vyberať len tie, ktoré prinášajú hrozbu a dokonca aj strážnik pred obchodom, môže v nás evokovať možnú hrozbu krádeže. Náš autonómny nervový systém môže byť jednoducho v istom čase nastavený na vyhľadávanie nebezpečenstva. A ako výsledok, buď útočíme, utekáme, alebo sme jednoducho imobilizovaní.

V tomto stave je veľmi náročné pocítiť bezpečnosť, lásku, súcit a nadväzovať bezpečné priateľské spojenia. V dnešnom cvičení si spravíme prestávku. Dovolíme svojmu nervovému systému oddychovať. A je skutočne mnoho cvičení, liečivých byliniek, arómy esenciálnych olejov, bachových esencií, … ktoré pomôžu vystresovanému nervovému systému oddychovať. Urobiť si malú prestávku a na chvíľu vstúpiť do svojho vlastného upokojujúceho systému. Dnes si ukážeme silu prastarého nástroja. Pozrieme sa na efekt labyrintov.

Labyrint ako cesta návratu do svojho upokojujúceho systému

Labyrint je kľukatá cesta, často jednokruhová a len s jednou cestou obvykle vedúcou do stredu labyrintu, alebo do jeho pomyselného domova. Tieto útvary sú staré viac ako 4 000 rokov a využívané ako symbol meditácie, tanca alebo rituálnych obradov. Pre nás sú aj teraz nástrojom na osobnú, psychologickú a duchovnú transformáciu. Labyrinty v nás evokujú duchovnú púť, učia nás umeniu všímavosti a jemne mobilizujú našu energiu. Efekt labyrintu môže byť využitý pre relaxačné účely, kedy znižujeme vnútorný nepokoj, napätie, ale aj pre jemnú mobilizáciu, sústredenie, jasnosť, nové myšlienky, môžeme zažiť záblesky intuície alebo započuť svoj vnútorný hlas.

V dnešnom cvičení budeme praktizovať chôdzu labyrintom. Na rozdiel od bludiska, labyrint je úplne bezpečný. Nemôžeme sa tu stratiť. Labyrint má len jednu cestu a nenájdete tu žiadne slepé uličky. Ak vstúpime do labyrintu, pomyselne nastupujeme na cestu transformácie. Dochádza k uvoľneniu od každodenných povinností a prichádza pocit prijatia múdrosti, kým prídeme do jeho stredu.

Cesta labyrintom je jemným posunom vnímania seba a sveta. Môžete si všimnúť, že začiatok cesty je sprevádzaný miernou mobilizáciou vašej energie a následne dochádza k pocitu pokoja. A keďže sa pravdepodobne vo vašom okolí nenachádza žiadny reálny labyrint, v dnešnom cvičení si pomôžeme kresbami labyrintov a budeme nimi prechádzať len našim prstom.

1.  Vyberte si mapku labyrintu, ktorá s vami najviac rezonuje v tejto chvíli. Ideálne je si ju vytlačiť, prípadne zalaminovať pre opakované používanie. Kliknutím na obrázok získate jeho zväčšenie. 

 labyrint  labyrint (8)  labyrint (9)
 labyrint (8)  labyrint (6)  labyrint (2)

 

2. Použijeme náš prst, ktorý bude našim peším sprievodcom. Počas sledovania cesty, od vonkajšieho otvoru smerom do stredu labyrintu sa môžete pohybovať tempom, ktoré vám vyhovuje.  Všimnite si vaše pocity pri vstupe do labyrintu, počas vašej “prstovej chôdze” a po dosiahnutí jeho stredu, alebo miesta pomyselného domova.

3. V strede labyrintu, alebo na konci svojej púte, sa zastavte a niekoľkokrát sa pomaly zhlboka nadýchnite (prst držte v strede alebo si ruky položte pohodlne na lono). Mnohí veria, že ste najbližšie k stredu, čo vám umožňuje širší pohľad a duchovné vedenie. Poskytol vám na tomto mieste váš nervový systém nejaký príbeh?

4. Keď budete pripravení opustiť centrum alebo sa budete cítiť spokojní (ako po zjedení dobrého jedla), vráťte sa po ceste späť ku vchodu, ktorý sa teraz stáva výstupným bodom.

5. Môžete experimentovať s rôznymi mapami labyrintov, vymieňať prsty alebo skúsiť si chôdzu vašou druhou rukou. Ďalšou možnosťou, ako využiť svoj labyrint sú farbičky. Môžete použiť rôzne farby, vďaka čomu bude pre vaše oči jednoduchšie sledovať váš prst prechádzajúci labyrintom.

Záverom, našou primárnou povinnosťou je vedieť, čo sa deje s mojim nervovým systémom práve teraz. Ako sa cíti? Cíti sa bezpečne? Je kreatívny? Je súcitný? Je schopný nadväzovať bezpečné spojenia sa s ostatnými? Ak áno, toto je presne to miesto, kde je náš nervový systém šťastný a mi to jednoducho cítime každou jeho časťou. Naopak, nervový systém, ktorý je preťažený, je jednoducho sústredený na všetky signály nebezpečenstva, nie je tu priestor pre snívanie, fantáziu, nevidíme drobné trblietky jednoduchých momentov. Našou úlohou je pomôcť svojmu nervovému systému k návratu domov, do miesta bezpečia, lásky, súcitu a bezpečného spojenia.

Obsah web stránky je primárne spracovaný podľa názoru autora, ak nie je citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy čitateľa, bez poznania anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok čitateľa a nenahrádzajú štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto web stránky nie je určená a nemala by byť považovaná za zdravotné poradenstvo. Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s vašim lekárom predtým, ako začnete akýkoľvek liečebný program, a to najmä ak ste tehotná, dojčiaca alebo užívate medikáciu alebo sa liečite zo zdravotných problémov.