Uvoľnenie od pút závislosti

Uvoľnenie od pút závislosti

Závislosť je definovaná ako neustále opakovanie správania, napriek nepriaznivým následkom. Závislosť v podstate ako fóbia, ale v opačnom prevedení. Namiesto toho, aby sme sa niečomu vyhýbali, sme neodolateľne, s rovnakými katastrofickými následkami, k danej činnosti priťahovaní. Medzi klasické charakteristiky závislosti patrí popretie, nedostatok kontroly nad sebou samým a opakovanie činnosti i napriek nepriaznivým následkom. Vždy je prítomný prvok okamžitého uspokojenia.

Existuje celá škála závislostí, od nakupovania, plastických operácií, sociálnych sietí, počítačových hier, obhrýzania nechtov až po prejedanie, cukor, alkohol, fajčenie, sedatíva, stimulanty … Klasická závislosť od drog, alkoholu a cigariet je iba špičkou ľadovca.

Závislosti sú také rozmanité a rozšírené, že pravdepodobne každý u seba nejakú nájde. Táto látka, alebo činnosť sú absolútne nevyhnutné pre prežitie a stávajú sa často našou identitou. Závislosť nám poskytuje dočasnú úľavu od toho, čo nás práve trápi a sužuje.

Riešenie samotného správania je nezmyselné, pretože správanie nie je príčinou závislosti, iba následok. Abstinencia alebo vyhýbanie sa návykovému správaniu sú len dočasnou nápravou. Sila vôle nie je účinnou. Empatia, neposudzovanie, porozumenie a trpezlivosť by mali byť na vrchole našej práce. Závislý človek nie je o nič horší ako ktokoľvek iný. Každý z nás potrebuje súcit.

Slovo „závislosť“ je odvodené z latinského slova proclivitas a mohli by sme ho preložiť ako „zotročený“. Výstižne opisuje beznádej zotročenia svojej závislosti a bezmocnosti oslobodiť sa z jej vplyvu. Bez ohľadu na povahu závislosti, či už na látkach (drogy, alkohol, tabak) alebo škodlivých návykoch (hazardné hry, sex, jedlo, práca) - závislosť je ťažké prekonať. Jej korene sú zložité, často prepojené s traumami alebo problémami z detstva.

Meditácia ako možný spôsob prekonania závislostí

Meditácia pracuje na zmene toho, ako náš mozog reaguje na závislosť. Závislosť je použiť niečo na zmiernenie stresu, čo však nie je riešením pre základné stresové podnety. Napríklad konkrétna osoba môže zažiť stres a vždy reaguje na túto nepohodu kúpou (ešte ďalšieho) páru topánok. Hoci nás návyková akcia krátkodobo zbaví stresu, topánky nedokážu opraviť to, čo je „naozaj zlé“ a tak sa stres vracia a ďalšie topánky sa budú kupovať.

Postupne a opakovaním meditačných cvičení, môžete mať pocit, akoby niekto stíšil hlasitosť tejto závislosti. Naše túžby a spúšťače začnú miznúť, budú lepšie zvládnuteľné a nakoniec nás opustia.

 

Záverom, závislosti sú sedatíva, ktoré používame ako anestéziu svojich pocitov a emócií. Sú pre nás istým spôsobom ako liečivo, i keď s nežiaducimi účinkami. Meditácia je spôsobom, ako pripraviť náš vlastný nervový systém na predstavu svojho života bez závislosti. Aký je to pocit. A tým môžeme zjemniť silné emócie, ktoré už len pri predstave straty našej závislosti môžeme pociťovať.

Obsah web stránky je primárne spracovaný podľa názoru autora, ak nie je citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy čitateľa, bez poznania anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok čitateľa a nenahrádzajú štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto web stránky nie je určená a nemala by byť považovaná za zdravotné poradenstvo. Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s vašim lekárom predtým, ako začnete akýkoľvek liečebný program, a to najmä ak ste tehotná, dojčiaca alebo užívate medikáciu alebo sa liečite zo zdravotných problémov.