Kontakt

Analýza hnedých dúhoviek

analyza-hnedych-duhoviek-ebook

V kurze iridológie ste získali množstvo informácii, akým spôsobom máte postupovať, akým spôsobom dokážete analyzovať zdravotný stav z pohľadu do dúhoviek, ktoré sú unikátnym nástrojom, sú úžasným zrkadlom ľudského zdravia. Ak ste práve našim študentom alebo absolventom nášho kurzu Iridológie, tak vám musí byť jasné, že pri analýze hnedých dúhoviek nedokážeme cez vrstvu pigmentácie vidieť trabekulárnu sieťovinu a môžete mať isté pochybnosti ako analyzovať pri hnedých dúhovkách tkanivové a štrukturálne abnormality. Čo robiť v prípade, že budete mať pred sebou klienta s geneticky hnedými dúhovkami? Ako dokážete postupovať a poskytnúť mu analýzu, keď nevidíte vlákna?

V tomto materiály budeme sústreďovať pozornosť na hnedé dúhovky a zároveň sme pridali aj množstvo praktických ukážok základných tkanivových a štrukturálnych abnormalít, ktoré už poznáte, ale teraz ich budete môcť zopakovať aj s grafickými ukážkami. Nebudeme sa vracať k teórii, ktorá bola obsiahnutá v kurze, cieľom tohto materiálu je skôr prakticky vám ukázať jednotlivé štrukturálne a tkanivové abnormality, aby ste získali väčšiu istotu pri interpretácii iridologickej analýzy.

Ďalej sa dozviete:
  • genetická konštitúcia
  • analýza genetických dispozícií
  • prípadové štúdie analýzy hnedých dúhoviek

E-kniha vo formáte pdf.

Cena e-knihy: 5,00€