Návod ako si zostaviť svoj plán zdravia

Návod ako si zostaviť svoj plán zdravia

Ak chceme čokoľvek dosiahnuť, mali by sme najskôr poznať svoj cieľ. A ak poznáme svoj cieľ, potom si musíme sadnúť a spraviť si plán, ako sa priblížime tam, kam kráčať chceme. Platí to pri všetkom rovnako a týka sa to aj plánu, ktorý si zostavíme pre naše zdravie.

Aby to však nebolo zložité a komplikované, tak nám tu dr. Constantine Hering nechal posolstvo. Je to jednoduchá rovnica, ktorá nám pomáha pri zostavovaní si svojho plánu zdravia. A táto magická formulka znie: „Všetka liečba začína od hlavy smerom nadol a z vnútra smerom von.“

Čo tým pán Hering myslel? Poďme čítať ďalej ...

Od hlavy smerom nadol

Zostavenie plánu pre svoje ideálne zdravie musí začať od hlavy. A od hlavy pre nás znamená poznať svoje myšlienky a ovládať svoje emócie. Každá myšlienka a emócia postihuje naše regulačné sústavy – nervový a endokrinný systém. Kým nervové stimuly konajú rýchlo, endokrinné žľazy sekrétujú svoje hormóny o niečo pomalšie, ale ich efekt cítime dlhodobejšie.  Môžete si to predstaviť ako napríklad dopravnú nehodu. Najskôr prídu na miesto nehody záchranári, konajú rýchlo ... a o čosi neskôr dorazia cestári, ktorí začnú opravovať poškodenú vozovku. A ako dlho je ochromená premávka celého mesta, to asi pozná každý. Efekt práce cestárov je podobný ako efekt hormónov, sú pomalšie v porovnaní s nervovými impulzmi, ale ich efekt naruší celú fyziológiu.

blog3-1 

Avšak bez endokrinných žliaz by sme nemohli existovať. Tak veľa záleží na našich vedomostiach o anatómii a fyziológii endokrinného systému, aby sme mali silu zabezpečiť harmóniu a každá žľaza mohla optimálne vykonávať svoju činnosť. Negatívne emócie, strach, úzkosť, žiaľ, sklamanie sú priami nepriatelia našich žliaz a je veľmi jednoduché vyvinúť si rôzne formy mentálnych a zároveň aj fyzických disfunkcií rokmi zažívaného stresu a starostí.

Ak by sme sa vrátili na začiatok existencie človeka a pozreli sa na život jaskynného muža, zaiste by sme tu našli celú plejádu emócií, ktoré sú stále rovnaké aj v dnešnej dobe. Aj tento muž zažíval strach, radosť, hnev i keď sa dôvody menia a mení sa aj naše konanie. Pôvodne mal človek len jeden cieľ a to chytiť zviera, aby mohol on a členovia jeho kmeňa prežiť. Rovnako tu môžeme pozorovať klasickú reakciu endokrinných žliaz, ktorá je stále platná a nemenná, stále máme nadobličky, ktoré sú kľúčové pri akcii „útok-uteč“. Zoči-voči zvieraťu, nadobličky jaskynného muža začínajú sekrétovať adrenalín, ktorý zvýši krvný tlak a dilatuje artérie, aby bolo telo pripravené na vyššiu zásobu kyslíka, ktorý je potrebný pre útok. Kortizol pomáha zvyšovať krvný cukor, aby mali svaly dostatok sily. Močový a tráviaci systém sa vypína, telo bojovníka teraz nemá čas míňať energiu na močenie alebo trávenie. Jaskynný muž bol úspešný, podarilo sa mu skoliť zviera a zabezpečiť potravu pre svoj kmeň. Teraz ho čaká dlhá cesta späť k svojej jaskyni. Po návrate je unavený a vyčerpaný a preto bude späť veľa hodín, aby obnovil svoje sily, krvný tlak a hladina krvného cukru sa vracia do normálnych hodnôt a cirkulujúce hormóny, najmä adrenalín a kortizol sú definitívne eliminované.

Dnes naše endokrinné žľazy fungujú presne rovnako, ako žľazy jaskynného muža. Stále máme v našom živote strach a stres a to z rozmanitých dôvodov. Stresom je dopravná premávka, inhalácia toxického vzduchu, sme zúfalí a frustrovaní z množstva povinností a nedostatku času. Všetky tieto okolnosti, ktoré sú tak typické pre naše dni, sústavne vyvíjajú tlak na naše endokrinné žľazy a sekréciu hormónov. Naše telo sa konštantne nachádza v zapnutom móde „útok-uteč“ . Požiadavky kortizolu a adrenalínu sú zvýšené, zvyšuje sa hladina krvnej glukózy a sekrécia inzulínu a všetky tieto hormóny neustále cirkulujú krvným obehom a čakajú na výkon akcie. Avšak nič sa nedeje. Telo je nastavené na útok alebo aspoň na nejakú fyzickú aktivitu a my stále sedíme na svojej stoličke a možno kričíme nejaké frázy hnevu. To je celé. Akcia sa nekoná. Čo nie je predmetom expresie, stáva sa predmetom supresie. Avšak čím viac sme stresovaní, tým viac fyzickej aktivity potrebujeme.

Tieto extra hormóny, ktoré nás pripravujú na útok nemajú kam ísť. Cirkulujúce hormóny pečeň nestíha metabolizovať a každým ďalším stresovým zaťažením sa ich hladina v krvnom obehu zvyšuje. A ako scenár pokračuje? Prichádza vyčerpanie nadobličiek, štítna žľaza nemá inú možnosť len znížiť produkciu vlastných hormónov, aby konzervovala zvyšok energie pre vitálne funkcie, reprodukčný systém je priškrtený, menštruácia je nepravidelná, libido a sexuálne aktivity klesajú. Stúpa hladina krvnej glukózy, stáva sa nestabilnou a môžeme mať skúsenosti s diabetom typu 2. Okruh sa rozširuje a presahuje hormonálny systém a zasahuje do nervového a imunitného reťazca. A presne to je ten spúšťací moment, kedy môže dôjsť k aktivácii doposiaľ latentných genetických dispozícií. Prichádza čas symptómov, prichádza čas ochorenia.

Z vnútra smerom von

Naše telo je komunita mnohých orgánov, ktorých funkcie sú prepojené a každý jeden orgán sa viac, či menej podieľa na celom chode nášho organizmu. Avšak bez správnej funkcie eliminačných (vylučovacích) orgánov a orgánov detoxikácie naše telo začne zlyhávať. Ak nemáme funkčné kanály eliminácie a orgány detoxikácie, odpad nemôže byť prirodzene vylučovaný a dochádza k jeho akumulácii.

blog3-2
 

Každý komponent, ktorý má škodlivý efekt na funkcie našich buniek alebo štruktúr, môžeme považovať za toxický a toxíny sú substancie, ktoré sú otravou nášho telesného systému. Takmer okamžite sme si vedomý efektu rýchlo akčných toxínov. Ale tie, ktoré sa pomaly a bez známky symptómov, každým rokom akumulujú v našom telesnom systéme, sú nebezpečnými. Toxický odpad môže mať rôznu formu, môže byť výsledkom environmentálneho znečistenia, používania insekticídov v sprejoch, pesticídov pre vyššie výnosy, niektoré sociálne návyky, ktoré nemáme pod kontrolou sú ešte nebezpečnejšie, ale odpadom môže byť aj výsledok únavy a vyčerpania. Našťastie má naše telo viacero centier detoxikácie a eliminácie.

Za kráľovský eliminačný kanál považujeme hrubé črevo. Kumulácia toxicity obvykle začína v poslednom článku tráviaceho procesu. Niet divu, antibiotiká a lieky ničia všetky baktérie, či už sú priateľské a potrebné alebo nepriateľské. Dochádza k rozvoju črevnej toxémie, toxický materiál je absorbovaný krvným a lymfatickým obehom a nesený do geneticky oslabených častí nášho tela. Očista hrubého čreva je praktizovaná v rôznych terapiách viac ako 4 000 rokov. Procesom detoxikácie, môžu byť tkanivá hrubého čreva liečené, prebudované a finálne rekonštruované do svojej pôvodnej veľkosti, tvaru a správnych funkcií. Nie je lepšie miesto, kde s terapiou začať, ako hrubé črevo.

Zvýšená toxicita krvného obehu dá zabrať pečeni a obličkám, ktoré sú najviac zodpovedné za čistenie krvného obehu. Pečeň je všestranným orgánov. Jej hlavná funkcia je čistenie krvi od toxínov, filtruje krv aby sme sa zbavili baktérií a iných nežiaducich komponentov. Pečeň rovnako rozkladá hemoglobín v červených krvinkách a vylučuje prebytok proteínov ich rozkladom na močovinu. Alkohol, všetky lieky a v tuku rozpustné hormóny na báze cholesterolu sú metabolizované pečenou a vylučované z nášho tela. Všetky aktivity pečene sú nutné na efektívnu reguláciu a rovnováhu hormonálneho a imunitného systému. Pečeň je našim kľúčom a jej správna činnosť je dôležitá pri metabolizme cirkulujúcich hormónov. Obličky sú mimoriadnej dôležitou súčasťou našich vnútorných čističiek a zrejme preto ich máme v páre. Mnoho vo vode rozpustných vedľajších produktov detoxikácie pečeňou je vedených na definitívnu elimináciu obličkami.

Kožu považujeme za našu tretiu obličku, nakoľko pomáha s úpravou vnútorného prostredia a vylučuje toxicitu, ktorá nebola zachytená obličkami. Koža vylučuje toxický odpad z krvného obehu cez potné žľazy. Týmto spôsobom sa toxíny a ťažké kovy vylučujú potom. Pravidelné suché čistenie pokožky umožňuje koži vykonávať eliminačnú činnosť rovnako efektívne ako jedna alebo obe obličky.

Lymfatický systém je dôležitým zberačom medzibunkovej tekutiny a odpadu, ktorý navracia do krvného obehu, kde dochádza k jeho spracovaniu pečenou a filtráciou obličiek. Odpad, tiež nazývaný ako metabolit, musí byť pravidelne odstraňovaný, v opačnom prípade sa začneme doslova topiť vo vlastnom odpade. Lymfatický systém tvorí sieť cez celé naše telo ako diaľnica, ktorá transportuje bunkový a medzibunkový odpad do kanálov eliminácie. Lymfatická sieť je ako kanalizácia nášho tela. Navyše navracia prebytok medzibunkovej tekutiny do krvi, pomáha s absorpciou tuku a v tuku rozpustných vitamínov z tráviaceho systému a transportuje tieto substancie do venóznej cirkulácie. Ďalej jej patria protektívne funkcie, biele krvinky deštruujú nebezpečné baktérie a sú súčasťou telesného imunitného systému. Na rozdiel od krvi, lymfa nemá pumpu a musí byť tlačená cez svoju sieť ciev, ktoré ju vedú do každej časti nášho tela. Cirkulácia lymfy závisí na pohybe periférnych častí a svalov. Práve preto máme umiestnené lymfatické uzliny na tých miestach, kde dochádza k najväčším telesným pohybom. Posledné pľúca a priedušky sú spolu považované za neoddeliteľnú súčasť respiračného systému. Oxid uhličitý je vymieňaný za kyslík procesom dýchania. A opäť aktívny pohyb, aeróbne cvičenie hrá dôležitú rolu ako prirodzene zvýšiť kapacitu eliminácie cez tento orgán.

Zdá sa to zložité? Nie, nebojte sa, nie je to zložité. Preto existujú kurzy, aby vás niekto previedol cestou, ktorou už sám prešiel a pozná všetky zákutia, skratky a spôsoby, ako vás ťahať a tlačiť do tej najlepšej verzie samého seba. Nerobte to, čo robí väčšina, pretože vaše zdravie bude rovnaké, aké ho má väčšina. Začnite so sebavzdelávaním a čím skôr začnete, tým vyššie výnosy sa vám vrátia v podobe zdravia, vitality, energie a všetkého, čo potrebujete k tomu, aby bol váš život presne taký, aký ste si ho vysnili.

 

Obsah web stránky je primárne spracovaný podľa názoru autora, ak nie je citované inak. Informácie sú určené pre osobné záujmy čitateľa, bez poznania anamnézy a kontraindikácií individuálnych podmienok čitateľa a nenahrádzajú štandardnú zdravotnú starostlivosť. Žiadna z informácií tejto web stránky nie je určená a nemala by byť považovaná za zdravotné poradenstvo. Prosím, konzultujte svoj zdravotný stav s vašim lekárom predtým, ako začnete akýkoľvek liečebný program, a to najmä ak ste tehotná, dojčiaca alebo užívate medikáciu alebo sa liečite zo zdravotných problémov.